Pichacie hodiny

Videonávod  ▶ Pichacie hodiny

Aplikácia  Pichacie hodiny sa obvykle inštaluje na tablety, ktoré sú potom umiestnené pri vstupe na pracovisko, alebo napríklad vo vozidlách, ktoré privážajú pracovníkov na zákazku. Tablet potom slúži ako klasické pichacie hodiny, na ktorých si používatelia čipujú príchody, odchody a ostatné dochádzkové aktivity.

V kanceláriách je možné nainštalovať aplikáciu Pichacie hodiny priamo do počítača, ktorý je napr. na recepcii. To isté je možné urobiť aj v kamenných predajniach na EET pokladniach.

Aplikácia Pichacie hodiny okrem zadávania dochádzky ponúka aj ďalšie funkcie, ako napríklad  Zobrazenie osôb na pracovisku alebo zobrazenie Vlastnej dochádzky, Plánu zmien, zadávanie práce na Projektoch či zaslanie žiadosti o dovolenku, lekára a i.

Na rozpoznávanie užívateľov používa aplikácia:

  • NFC čipy / bezkontaktné platobné karty (zariadenie musí mať podporu NFC)
  • RFID čipy / magnetické karty (čítačka sa k tabletu pripája cez USB port, zariadenie musí mať USB host)
  • Číselný PIN kód (nastavuje sa v agende Personalistika)
  • QR kódy (vytlačené z agendy Personalistika, zariadenie musí mať kameru)
  • Odtlačok prsta (čítačka sa k tabletu pripája cez USB port, zariadenie musí mať USB host)
  • Sken tváre, bezkontaktný sken krvného riečišťa dlane (len pri pichacích hodinách s bezkontaktnou biometrikou)


Ako priradiť PINy, čipy alebo odtlačky prstov

a)  Na pichacích hodinách:

1. Kliknite v aplikácii  Pichacie hodiny na Menu (ikona troch čiarok) a vyberte Registrácia užívateľa.
2. Vyberte konkrétneho užívateľa.
3. Kliknite na zelené tlačidlo  Stlačte pre použitie čítačky čipov  / čítačky odtlačkov prstov a po vyzvaní 2x priložte čip/prst k čítačke. Skenovanie prstu je potrebné vykonať viackrát.
4. Pokračujte rovnako u ďalších užívateľov.

Po priradení čipov všetkým užívateľom je možné  vstup do Menu ochrániť heslom. V Menu zvoľte položku Chrániť menu heslom. Po potvrdení tejto akcie bude nutné pre vstup do Menu vložiť číselné heslo, ktoré nájdete vo Webovej aplikácii v agende Správa - Spárované zariadenia, po vybratí príslušného zariadenia.

b)  Vo webovej aplikácii v agende Personalistika:
(iba ak pripojíte čítačku čipov zodpovedajúcim káblom do PC)

1. Agenda Personalistika - kliknutím vyberte konkrétneho užívateľa.
2. Hore v detaile užívateľa vojdite na kartu 6 Dochádzkové PINy, čipy, QR kódy.
3. Kliknite do poľa pre Dochádzkový PIN, čip, QR kód 1 a priložte čip k čítačke alebo vpíšte požadovaný PIN kód. Po priložení čipu sa načíta jeho číslo.
4.  Uložte zmeny.Ako najefektívnejšie používať čítačku odtlačkov prstov:

Nastavenie siete

Pichacie hodiny prevezmú IP adresu, masku, bránu a DNS z DHCP servera, avšak tieto údaje je možné v pichacích hodinách nastaviť aj ručne. Pichacie hodiny komunikujú s adresou *.giriton.com (nepoužíva sa teda priamo IP, tá sa teoreticky môže časom meniť, ale používa sa DNS názov) a to výhradne pomocou HTTPS spojenia, teda port TCP 443. Spojenie vždy otvára klient (pichacie hodiny) smerom do cloudu a nie je teda vyžadované napríklad mapovanie portov. Pichacie hodiny sa čas od času pripájajú na time.google.com pre synchronizáciu času NTP protokolom (UDP port 123), adresa NTP servera sa dá na pichačkách zmeniť.

Ako riešiť problémy s pichacími hodinami

1) Displej je čierny, nič nezobrazuje, nereaguje na dotyk.
- Ak je displej čierny a nereaguje, reštartujte zariadenie pomocou odpojenia napájania aspoň na 15 sekúnd.
- Ak sa zariadenie nezapína, skontrolujte, či je adaptér skutočne v zásuvke. Pokiaľ môžete, premerajte voltmetrom, že na napájacom konektore je skutočne napätie. Vyhneme sa tak prípadnému zasielaniu náhradného kusu a jeho montáži, ktorý by následne tiež nefungoval vďaka prípadnému problému na strane adaptéra (adaptér nie je riadne zasunutý do zásuvky).
- Ak je adaptér v poriadku, k tabletu vedie napájanie, ale po pripojení sa neštartuje, kontaktujte nás. V rámci záručnej lehoty sa pokúsime zaslať vám iný kus, váš vyzdvihnúť a zvážime možnosť opravy.
2) Displej zobrazuje aplikáciu, tá ale nereaguje na dotyk. Hodiny zamrzli a neukazujú aktuálny čas.
- Reštartujte zariadenie odpojením od napájania aspoň na 15 sekúnd.
- Ak sa situácia opakuje častejšie, príčinou môže byť silné elektromagnetické rušenie. Také rušenie vzniká obvykle v elektromotoroch (napr. dielne s obrábacími strojmi), v takom prípade vieme k pichacím hodinám dodať napájací filter, ktorý by prípadné rušenie z el. siete mal filtrovať. Príčinou podobného zamŕzania môžu byť niektoré typy elektronických dverných zámkov, tie je potom potrebné doplniť o zhášaciu diódu (jednosmerné zámky) alebo MOV Varistor (striedavé zámky).
3) Displej zobrazuje aplikáciu, tlačidlá reagujú na dotyk, na displeji je zobrazený červený výkričník.
- Červený výkričník indikuje offline stav, teda situáciu, keď Pichacie hodiny nie sú pripojené k internetu. Dočasne to nie je problém (vložená dochádzka sa v zariadení ukladá a odošle sa neskôr), ale lepšie je mať pichacie hodiny online.
- Ukončite aplikáciu Pichacie Hodiny cez Menu -> Ukončiť aplikáciu. Pokiaľ budú pichacie hodiny vyžadovať PIN kód (prístup do menu je možné chrániť PINom), tento PIN zistíte z webovej aplikácie z agendy Spárované zariadenia.
- V systéme Android choďte do Nastavenia -> Sieť a internet, kde skontrolujte, či je zariadenie pripojené k správnej WiFi alebo káblovej sieti.
- V systéme Android choďte do Nastavenia -> Systém -> Dátum a čas, kde skontrolujte, či je nastavený správne dátum a čas. Ak by bol nastavený príliš zlý dátum, zariadenie nebude schopné správne komunikovať cez niektoré HTTPS a tvárilo by sa ako offline aj napriek tomu, že WiFi správne funguje.
- Na zariadení otvorte webový prehliadač (najčastejšie aplikácie Chrome) a skontrolujte, že sa načítajú rôzne webové stránky. Ak sú všetky kroky vyššie splnené, ale webové stránky sa nenačítajú, kontaktujte svojho správcu siete, aby situáciu vyhodnotil.