Pichacie hodiny

Videonávod  ▶ Pichacie hodiny

Aplikácia Pichacie hodiny sa obvykle inštaluje na tablety, ktoré sú potom umiestnené pri vstupe na pracovisko, alebo napríklad vo vozidlách, ktoré privážajú pracovníkov na zákazku. Tablet potom slúži ako klasické pichacie hodiny, na ktorých si používatelia čipujú príchody, odchody a ostatné dochádzkové aktivity.

V kanceláriách je možné nainštalovať aplikáciu Pichacie hodiny priamo do počítača, ktorý je napr. na recepcii. To isté je možné urobiť aj v kamenných predajniach na EET pokladniach.

Aplikácia Pichacie hodiny okrem zadávania dochádzky ponúka aj ďalšie funkcie, ako napríklad Zobrazenie osôb na pracovisku alebo zobrazenie Vlastnej dochádzky, Plánu zmien, zadávanie práce na Projektoch či zaslanie žiadosti o dovolenku, lekára a i.

Na rozpoznávanie užívateľov používa aplikácia:

  • NFC čipy / bezkontaktné platobné karty (zariadenie musí mať podporu NFC)
  • RFID čipy / magnetické karty (čítačka sa k tabletu pripája cez USB port, zariadenie musí mať USB host)
  • Číselný PIN kód (nastavuje sa v agende Personalistika)
  • QR kódy (vytlačené z agendy Personalistika, zariadenie musí mať kameru)
  • Odtlačok prsta (čítačka sa k tabletu pripája cez USB port, zariadenie musí mať USB host)
  • Sken tváre, bezkontaktný sken krvného riečišťa dlane (len pri pichacích hodinách s bezkontaktnou biometrikou)


Ako priradiť PINy, čipy alebo odtlačky prstov

a) Na pichacích hodinách:

1. Kliknite v aplikácii Pichacie hodiny na Menu (ikona troch čiarok) a vyberte Registrácia užívateľa.
2. Vyberte konkrétneho užívateľa.
3. Kliknite na zelené tlačidlo Stlačte pre použitie čítačky čipov  / čítačky odtlačkov prstov a po vyzvaní 2x priložte čip/prst k čítačke. Skenovanie prstu je potrebné vykonať viackrát.
4. Pokračujte rovnako u ďalších užívateľov.

Po priradení čipov všetkým užívateľom je možné vstup do Menu ochrániť heslom. V Menu zvoľte položku Chrániť menu heslom. Po potvrdení tejto akcie bude nutné pre vstup do Menu vložiť číselné heslo, ktoré nájdete vo Webovej aplikácii v agende Správa - Spárované zariadenia, po vybratí príslušného zariadenia.

b) Vo webovej aplikácii v agende Personalistika:
(iba ak pripojíte čítačku čipov zodpovedajúcim káblom do PC)

1. Agenda Personalistika - kliknutím vyberte konkrétneho užívateľa.
2. Hore v detaile užívateľa vojdite na kartu 6 Dochádzkové PINy, čipy, QR kódy.
3. Kliknite do poľa pre Dochádzkový PIN, čip, QR kód 1 a priložte čip k čítačke alebo vpíšte požadovaný PIN kód. Po priložení čipu sa načíta jeho číslo.
4.  Uložte zmeny.Ako najefektívnejšie používať čítačku odtlačkov prstov: