Pichacie hodiny

Videonávod  ▶ Pichacie hodiny

Aplikácia Pichacie hodiny sa obvykle inštaluje na tablety, ktoré sú potom umiestnené pri vstupe na pracovisko, alebo napríklad vo vozidlách, ktoré privážajú pracovníkov na zákazku. Tablet potom slúži ako klasické pichacie hodiny, na ktorých si používatelia čipujú príchody, odchody a ostatné dochádzkové aktivity.

V kanceláriách je možné nainštalovať aplikáciu Pichacie hodiny priamo do počítača, ktorý je napr. na recepcii. To isté je možné urobiť aj v kamenných predajniach na EET pokladniach.

Aplikácia Pichacie hodiny okrem zadávania dochádzky ponúka aj ďalšie funkcie, ako napríklad Zobrazenie osôb na pracovisku alebo zobrazenie Vlastnej dochádzky, Plánu zmien, zadávanie práce na Projektoch či zaslanie žiadosti o dovolenku, lekára a i.


Na rozpoznávanie užívateľov používa aplikácia:

  • NFC čipy / bezkontaktné platobné karty (zariadenie musí mať podporu NFC)
  • RFID čipy / magnetické karty (čítačka sa k tabletu pripája cez USB port, zariadenie musí mať USB host)
  • Číselný PIN kód (nastavuje sa v agende Personalistika)
  • QR kódy (vytlačené z agendy Personalistika, zariadenie musí mať kameru)
  • Odtlačok prsta (čítačka sa k tabletu pripája cez USB port, zariadenie musí mať USB host)
  • Sken tváre, bezkontaktný sken krvného riečišťa dlane (len pri pichacích hodinách s bezkontaktnou biometrikou)

Ako priradiť PINy, čipy alebo odtlačky prstov

a) Na pichacích hodinách

1. Kliknite v aplikácii Pichacie hodiny na Menu (ikona troch čiarok) a vyberte Registrácia užívateľa. 2. Vyberte konkrétneho užívateľa. 3. Kliknite na zelené tlačidlo Stlačte pre použitie čítačky čipov  / čítačky odtlačkov prstov a po vyzvaní 2x priložte čip/prst k čítačke. Skenovanie prstu je potrebné vykonať viackrát. 4. Pokračujte rovnako u ďalších užívateľov.

Po priradení čipov všetkým užívateľom je možné vstup do Menu ochrániť heslom. V Menu zvoľte položku Chrániť menu heslom. Po potvrdení tejto akcie bude nutné pre vstup do Menu vložiť číselné heslo, ktoré nájdete vo Webovej aplikácii v agende Správa - Spárované zariadenia, po vybratí príslušného zariadenia.

b) Vo webovej aplikácii v agende Personalistika

(iba ak pripojíte čítačku čipov zodpovedajúcim káblom do PC)

1. Agenda Personalistika - kliknutím vyberte konkrétneho užívateľa.

2. Hore v detaile užívateľa vojdite na kartu 6 Dochádzkové PINy, čipy, QR kódy.

3. Kliknite do poľa pre Dochádzkový PIN, čip, QR kód 1 a priložte čip k čítačke alebo vpíšte požadovaný PIN kód. Po priložení čipu sa načíta jeho číslo.

4.  Uložte zmeny.


Ako najefektívnejšie používať čítačku odtlačkov prstov:


Nastavenie siete

Pichacie hodiny prevezmú IP adresu, masku, bránu a DNS z DHCP servera, avšak tieto údaje je možné v pichacích hodinách nastaviť aj ručne. Pichacie hodiny komunikujú s adresou *.giriton.com (nepoužíva sa teda priamo IP, tá sa teoreticky môže časom meniť, ale používa sa DNS názov) a to výhradne pomocou HTTPS spojenia, teda port TCP 443. Spojenie vždy otvára klient (pichacie hodiny) smerom do cloudu a nie je teda vyžadované napríklad mapovanie portov. Pichacie hodiny sa čas od času pripájajú na time.android.com pre synchronizáciu času NTP protokolom (UDP port 123), adresa NTP servera sa dá na pichačkách zmeniť.


Čo ak pichačky nefungujú správne?

1) Displej je čierny, nič nezobrazuje, nereaguje na dotyk.

Ak je displej čierny a nereaguje, reštartujte zariadenie pomocou odpojenia napájania aspoň na 15 sekúnd. Ak sa zariadenie nezapína, skontrolujte, či je adaptér skutočne v zásuvke. Ak môžete, premerajte voltmetrom, že na napájacom konektore je skutočne napätie. Vyhneme sa tak prípadnému zasielaniu náhradného kusu a jeho montáži, ktorý by následne tiež nefungoval vďaka prípadnému problému na strane adaptéra (adaptér nie je riadne zasunutý do zásuvky). Ak je adaptér v poriadku, k tabletu vedie napájanie, ale po pripojení sa neštartuje, kontaktujte nás. V rámci záručnej lehoty sa pokúsime zaslať vám iný kus, váš vyzdvihnúť a zvážime možnosť opravy.

2) Displej zobrazuje aplikáciu, tá ale nereaguje na dotyk. Hodiny zamrzli a neukazujú aktuálny čas.

Reštartujte zariadenie odpojením od napájania aspoň na 15 sekúnd. Pokiaľ sa situácia opakuje častejšie, príčinou môže byť silné elektromagnetické rušenie. Také rušenie vzniká obvykle v elektromotoroch (napr. dielne s obrábacími strojmi). V takom prípade vieme k pichacím hodinám dodať napájací filter, ktorý by mal prípadné rušenie z el. siete filtrovať. Príčinou podobného zamŕzania môžu byť niektoré typy elektronických dverných zámkov, tie je potom potrebné doplniť o zhášaciu diódu (jednosmerné zámky) alebo MOV Varistor (striedavé zámky).

3) Displej zobrazuje aplikáciu, tlačidlá reagujú na dotyk, na displeji je zobrazený červený výkričník.

Červený výkričník indikuje offline stav, teda situáciu, kedy pichacie hodiny nie sú pripojené k internetu. Dočasne to nie je problém (vložená dochádzka sa v zariadení ukladá a odošle sa neskôr), ale lepšie je mať pichacie hodiny online.

Ukončite aplikáciu Pichacie Hodiny cez Menu -> Ukončiť aplikáciu. Pokiaľ budú pichacie hodiny vyžadovať PIN kód (prístup do menu je možné chrániť PINom), tento PIN zistíte z webovej aplikácie z agendy Spárované zariadenia. V systéme Android choďte do Nastavenia -> Sieť a internet, kde skontrolujte, či je zariadenie pripojené k správnej WiFi alebo káblovej sieti. V systéme Android choďte do Nastavenia -> Systém -> Dátum a čas, kde skontrolujte, či je správne nastavený dátum a čas. Ak by bol nastavený príliš zlý dátum (napr. posun o niekoľko rokov), zariadenie nebude schopné správne komunikovať cez niektoré HTTPS a tvárilo by sa ako offline aj napriek tomu, že WiFi správne funguje. Na zariadení otvorte webový prehliadač (najčastejšie aplikácie Chrome) a skontrolujte, že sa načítajú rôzne webové stránky. Ak sú všetky kroky viď vyššie splnené, ale webové stránky sa nenačítajú, kontaktujte svojho správcu siete, aby situáciu vyhodnotil.

4) Pichacie hodiny napájané pomocou PoE kábla sa zasekávajú alebo stále reštartujú

Skontrolujte, či PoE injektor/switch je typu PoE+ IEEE 802.3at. Pokiaľ je PoE switch konfigurovateľný, uistite sa, že u daného PoE portu je zapnutá voľba "High Power Mode" popr. "802.3af/at + Pre-Standard".

Nastavenie PoE switche

5) Nefunguje čítačka čipov - 7" pichacie hodiny

Skontrolujte zapojenie kábla čítačky do pichačiek, môžete skúsiť čítačku odpojiť a znovu zapojiť. Po pripojení by mala vydať zvukový signál. Skúste čipnúť viac čipami, aby ste vylúčili, že je závada hlásená kvôli chybnému čipu. Následne skontrolujte aktualizácie v Menu (ikona troch čiarok) - Skontrolovať aktualizácie. Pokiaľ budú pichacie hodiny vyžadovať PIN kód (prístup do menu je možné chrániť PINom), tento PIN zistíte z webovej aplikácie z agendy Spárované zariadenia. Ak sa ponúkne aktualizácia na inštaláciu, potvrďte ju. Pichacie hodiny aktualizáciu samy stiahnu, nainštalujú a následne sa reštartujú. Ak predchádzajúce kroky nepomohli, neváhajte sa obrátiť na našu technickú podporu.


Jak Píchací Hodiny pracují s daty otisků prstů

Pichacie hodiny GIRITON viď odkaz pracujú s odtlačkami prstov takto:

  • Ukladá sa iba matematická rovnica popisujúca odtlačok prsta (z ktorej nemožno obnoviť pôvodnú podobu odtlačku) a nie "sken/obrázok" odtlačku (z ktorého by pôvodný odtlačok prsta obnoviť šiel). Konkrétne sa ukladajú markanty odtlačku prsta, a to vo formáte a podľa normy ISO/IEC 19794-2:2005.
  • Tieto dáta sa ukladajú jednak v chránenej pamäti jednotlivých pichacích hodín a taktiež na cloudovom serveri, na ktorom beží systém GIRITON. Cloudový server aj zálohy databáz sú v cloude Microsoft Azure, konkrétne v zóne "EU West". Dáta teda neopúšťa EÚ.
  • Na serveri sú dáta zabezpečené šifrovaním disku, na ktorom leží. Pri prenose sú dáta zabezpečené šifrovaním pomocou HTTPS certifikátov.
  • Systém neponúka možnosť "vyexportovať" dáta ohľadom markantov odtlačkov prstov. Tzn. ani administrátor firemného účtu s najvyššími oprávneniami nedokáže zo systému dáta markantov odtlačkov prstov vyexportovať.