IoT Pichačky H1 a H2

Videonávod ▶ Autonómne IoT Pichačky

Autonómne IoT pichacie hodiny vydržia vďaka batérii v prevádzke jednotky dní bez pripojenia do elektrickej siete. Dochádzka sa vkladá pomocou 125 kHz kartičiek a čipov. Vďaka SIM karte s veľmi lacným dátovým tarifom je dochádzka odoslaná ihneď odkiaľkoľvek, kde je dostupný mobilný signál. Nie je teda potrebné pripojenie na WiFi alebo LAN. 

IoT Pichacie hodiny sú tak vhodné napríklad pre Facility management spoločnosti, ktoré v priestoroch nemôžu trvalo inštalovať vlastný HW. Pichačky H1 a H2 snímajú čipy a kartičky zo vzdialenosti niekoľkých centimetrov. Možno ich tak napríklad zavrieť do plastovej elektrikárskej krabice a používať čipy cez škatuľu.

Nastavenia

IoT pichačky H1 a H2 nemajú žiadne tlačidlá, ktorými by sa dal voliť typ vkladanej dochádzky. Nie je možné teda napríklad vyberať, či sa vloží Príchod alebo Pauza. Pichačky H1 a H2 sa obvykle nastavujú napríklad tak, že každé nepárne pípnutie danej osoby vloží Príchod, každé párne pípnutie vloží Odchod. Poprípade je možné zaobstarať dva kusy pichačiek H1 alebo H2, jedny umiestniť k vstupu a nastaviť ich aby vždy vkladali príchod, druhé potom umiestniť k východu a nechať ich vkladať vždy odchod.

Pichačky H1 a H2 umožňujú zaznamenávať aj dochádzku na vybranom projekte. Projekt nie je možné vyberať v okamihu vloženia dochádzky, je možné napevno nastaviť, že tieto konkrétne pichačky vždy vkladajú napríklad príchod na projekte A, zatiaľ čo iné konkrétne pichačky vkladajú príchod na projekte B. Ak rozmiestnime jednotlivé IoT pichačky napríklad na rôzne stavby, môžeme tak sledovať časovú nákladovosť jednotlivých stavieb zvlášť.

Pri vložení dochádzky zaznamenať aj aktuálnu GPS polohu

Verzia H2 sa od verzie H1 líši tým, že k vloženej dochádzke zaznamená aj aktuálnu GPS polohu, na ktorej sa zariadenie nachádzalo v okamihu vloženia dochádzky. Nejedná sa teda o priebežné súvislé sledovanie polohy, ale o jednorazové zaznamenanie aktuálnej polohy v okamihu odpípnutia čipom.

POZOR: Pre záznam GPS polohy je potrebná priama viditeľnosť na nebo, záznam GPS nefunguje napríklad vo vnútri budov.

Spojenie so serverom a prevádzka "offline"

Do pichačiek H1 a H2 dodávame SIM kartu medzinárodného IoT operátora s predplatenou dátovou kapacitou 500 MB, ktorá by mala vystačiť na roky prevádzky (veľmi záleží na počte užívateľov a na tom, či ide o H1 ktorá neodosiela GPS alebo H2 ktorá GPS odosiela). Pichačky majú 4G modem pracujúci v pásmach Band 1, 3, 7, 8, 20, takže budú fungovať vo väčšine krajín EÚ.

Pokiaľ sú pichačky dostatočne nabité, odošlú vloženú dochádzku do cca 30 sekúnd po jej odpípnutí a to odkiaľkoľvek, kde je dostatočne silný mobilný signál. V prípadoch, keď sú pichačky mimo stabilného pokrytia mobilného operátora, sa odoslanie záznamov nepodarí a záznamy tak zostanú uložené v pamäti zariadenia na neskoršie odoslanie. Zariadenie má pamäť na až tisíce neodoslaných priechodov, H2 má ale obmedzenú pamäť na uložené GPS pozície.