Bezkontaktná biometrika

Videonávod ▶ Bezkontaktná biometrika

Bezkontaktné biometrické pichacie hodiny ponúkajú pripojenie pomocou WiFi, LAN alebo SIM karty a vloženú dochádzku odosielajú ihneď. Osoby rozpoznávajú pomocou skenu tváre, dlane, odtlačku prsta, čipov alebo číselného PINu. Pichacie hodiny ponúkajú pripojenie na el. zámok dverí, takže pri rozpoznaní osoby môžu odomknúť dvere.

Pripojenie na internet

Pripojenie pomocou WiFi a LAN

 • V Menu (ozubené koliesko) - Nastavenie - Sieť vyberte WiFi a nastavte Povoliť na Áno, vyberte správnu WiFi sieť a zadajte k nej heslo.

Pripojenie pomocou SIM karty

 • je potrebné nastaviť správnu adresu APN (Menu - Nastavenie - Sieť - Net - Upraviť APN), viď video  ▶ Nastavenie SIM karty
 • akonáhle sú pichacie hodiny správne pripojené na internet a na server GIRITONu, na hlavnej obrazovke vpravo hore sa objaví ikonka obláčika.

Nastavenie dochádzkových aktivít

Na pichacích hodinách je možné nastaviť zoznam dochádzkových aktivít, ktoré budú dostupné na vloženie a pôjde medzi nimi vyberať. Pichacie hodiny vedia aj pred-vybrať danú aktivitu v konkrétny čas, napr. od 7 do 10:50 bude vybraný príchod, od 10:50 do 11:50 Obed atď.

Nastavenie dostupných dochádzkových aktivít:

 1. Choďte do Menu (ozubené koliesko) - Nastavenie - Zariadenie - Dochádzkové aktivity.
 2. Tu pri jednotlivých položkách "Vlastný vstup 1", "Vlastný výstup 1" atď. nastavte vlastné popisky, napríklad  "Príchod", "Odchod"  atď., v ktorom majú byť aktivity predvolené. Zmeny uložíte tlačidlom "enter" (zahnutá šípka doľava).
 3. Vo webovej aplikácii prejdite do agendy Spárované zariadenia - v zozname vyberte zodpovedajúce zariadenie - prepnite na kartu 2 Nastavenia.
 4. V tabuľke Dochádzková aktivita nastavte pre jednotlivé riadky správne aktivity.

PRÍKLAD: Ak je na pichacích hodinách aktivita Vlastný vstup 1 premenovaná na "Príchod", v GIRITONE majte na prvom riadku aktivitu Práca, nastavenú na Štart.

Nastavenie pred-vybranie aktivít v konkrétny čas:

 1. Choďte do Menu (ozubené koliesko) - Nastavenie - Zariadenie - Dochádzkové aktivity.
 2. Tu pri jednotlivých položkách "Vlastný vstup 1", "Vlastný výstup 1" atď. nastavte čas kliknutím do 00:00, v ktorom majú byť aktivity predvybrané.

PRÍKLADY:

 • Napr. pri tlačidle Príchod by ste nastavili napríklad 6:10 v prípade, že vám ľudia najčastejšie prichádzajú okolo 7:00.
 • Pre Začiatok Obedu by ste nastavili 10:50 v prípade, keď obvykle ľudia odchádzajú na obed tesne pred 11:00.
 • Pri aktivite Koniec Obedu by ste potom nastavili 11:20 a pre tlačidlo Odchod čas 13:50.

Pokiaľ si užívateľ praje vložiť inú ako predvybranú aktivitu, jednoducho na pichacích hodinách použije šípky vpravo a vľavo pre výber správnej aktivity. Šípkou vľavo sa prepína medzi aktivitami typu Vlastný vstup, šípkou vpravo medzi aktivitami Vlastný výstup.

Založenie nového užívateľa

Novú osobu je nutné najskôr založiť vo webovej aplikácii v agende Personalistika. Akonáhle je osoba uložená v GIRITONE, zobrazí sa u nej v Personalistike v karte 6 Dochádzkové PINy, čipy, QR kódy vygenerované pole INJES ID. Toto pole zobrazuje číslo osoby, pod ktorým bude daná osoba evidovaná na bezkontaktných pichacích hodinách.

Naskenovanie čipu, odtlačku, dlane, tváre

Videonávod ▶  Nahranie dlane k užívateľovi

Postup je iný pre osobu, ktorá ešte nemá priradený čip, číselný PIN, odtlačok prsta, dlane ani sken tváre a iný pre osobu, ktorá už má priradený aspoň jeden z týchto variantov.

Osoba nemá priradený čip, pin, odtlačok prsta, dlane, sken tváre

1. Na pichacích hodinách choďte do Menu (ozubené koliesko) - Užívatelia - Pridať.

2. Do poľa ID vyplňte INJES ID danej osoby z webovej aplikácie GIRITON, viď bod vyššie. Pole "Name" nechajte prázdne.

3. Vyberte, čo chcete k danej osobe nahrať (Tvár, Odtlačok, DL=dlaň, Čip, PIN).

4. Postupujte podľa pokynov pichacích hodín. Po dokončení sa pomocou klávesy "enter" a "späť" vráťte na základnú obrazovku. Vtedy dôjde k prenosu dát na server.

Osoba už má čip, PIN, odtlačok prsta, dlane alebo sken tváre

1. Na pichacích hodinách choďte do Menu (ozubené koliesko) - Užívatelia - Upraviť. Zobrazí sa zoznam užívateľov, ktorí majú aspoň jednu z možností identifikácie priradenú.

2. Vyberte daného užívateľa. 

3. Tlačidlom Upraviť ďalej vyberte, čo si prajete nahrať (Tvár, Odtlačok, DL=dlaň, Čip, PIN).

4. Postupujte podľa pokynov pichacích hodín a po úspešnom nahraní sa pomocou klávesy "enter" a "späť" vráťte na hlavnú obrazovku, čím dôjde k odoslaniu zmien na server.

Ďalšie informácie

Pokiaľ boli pichacie hodiny niekoľko hodín alebo aj dní odpojené od internetu, nemal by to byť problém, vložená dochádzka sa do pichačiek ukladá a odošle sa neskôr. Akonáhle dôjde k obnoveniu prístupu na internet, dochádzka by sa mala odoslať automaticky do cca 2 minút.

Mazanie užívateľov zo zariadenia sa vykonáva výhradne z webovej aplikácie GIRITON. Ak sa pokúsite zmazať používateľa priamo z Menu na zariadenie, bude používateľ do zariadenia znovu nahraný pri ďalšej synchronizácii.

Vo webovej aplikácii GIRITON je možné nastaviť, aby sa do daných pichačiek nahrávali len používatelia daného strediska alebo používatelia s danou značkou. Obzvlášť u veľkých organizácií sa tým dá docieliť to, že pichačky, ktoré majú odomykať dvere len do nejakého podstrediska, budú odomykať iba užívateľom daného podstrediska a nie všetkým z celej spoločnosti.

Obmedzenie prístupu do nastavenia

Akonáhle pichačky nastavíte a zaregistrujete do nich vašich užívateľov, môžete chcieť pichačky uzamknúť tak, aby sa do ich Menu nedostali neoprávnené osoby a nemohli tak napríklad meniť nastavenie pichačiek. To, aby sa do Menu pichačiek dostali len vybrané osoby nastavíte tak, že týmto osobám vo webovej aplikácii v agende Personalistika nastavíte značku    (vrátane znaku dolár na začiatku).

POZOR: Je veľmi žiaduce, aby používateľ, ktorého chcete urobiť adminom, mal nastavený viac ako jeden spôsob identifikácie (napr. aspoň PIN a Odtlačok prsta, Čip a Dlaň, ...). Dôrazne odporúčame, aby ste u takého používateľa použili všetky spôsoby identifikácie, ktoré pichacie hodiny ponúkajú (PIN, Čip, Prst, Dlaň, Tvár). To z toho dôvodu, že pokiaľ by ste u Admina mali uložený iba odtlačok prsta a osoba si svoj odtlačok poškodí (napr. odretý prst), nebude možné sa do Menu pichačiek dostať.

POZOR: Odporúčame, aby jeden zo spôsobov identifikácie užívateľa s rolou Admin, bol aj PIN kód a to aj v prípade, keď PIN kódy štandardne nepoužívate. To preto, že keď práve pri pichačkách nebude osoba s rolou Admina a vy sa nutne budete potrebovať dostať do Menu pichačiek, stačí, aby vám osoba s rolou Admina oznámila svoje INJES ID a svoj PIN, poprípade ste tieto údaje schopní prečítať vo webovej aplikácii GIRITON v agende Personalistika. Pokiaľ by osoba s rolou Admina mala v pichačkách uložený iba napr. odtlačok prsta, dlane, tvár, potom sa do Menu pichačiek bez fyzickej prítomnosti tejto osoby nedostanete a bude nutné pichačky resetovať.

POZOR: Každé pichacie hodiny tohto typu môžu mať maximálne 5 admin užívateľov. Ak v Personalistike priradíte danú značku viacerým užívateľom, do každých pichačiek sa ako admin nahrá iba prvých päť z nich (abecedne) a ďalšie sa už nahrajú ako bežní používatelia.

Co dělat, když jsou bezkontaktní píchačky offline?

Pripojenie na SIMku

Skontrolovať na pichacích hodinách

Menu - Nastavenia - Sieť:

 • ETH = Ne
 • WiFi = Ne
 • Net = Ano

APN (Menu - Nastavenie - Sieť - Net - Upraviť APN) podľa videa, že je nastavené:

 • IMEI: zobrazí dlhé číslo
 • ICCID: zobrazí dlhé číslo
 • Síť: nápis operátora
 • ServerIP: injes.giriton.com
 • ServerPort: 7787
 • APN Name: ľubovoľné, napríklad pripojenie alebo 111
 • APN: Operator O2 = internet, Operator T-Mobile = internet.t-mobile.cz, Vodafone = internet

Pokiaľ to tak nie je, SIM nie je prihlásená. Je potrebné sa vrátiť na hlavnú obrazovku, počkať cca 15 sekúnd, kým sa SIM karta chytí.

Pokiaľ sa ani potom IMEI a ICCID nechytia, môže byť SIM špinavá alebo zle zasunutá, poprípade na SIMke došiel kredit.

 • Skúsiť vypnúť zariadenie, SIMku vybrať, očistiť, dať späť, zariadenie zapnúť a počkať cca minútu.
 • Ak je IMEI, ICCID alebo Sieť stále prázdne, mohol na SIMke dôjsť kredit. V takom prípade by mal klient skontrolovať, že SIMka má kredit (napríklad tak, že ju dá do mobilu a overí, že dáta fungujú).
 • SIMka nesmie mať nastavený žiadny PIN. Pokiaľ je SIMka chránená PINom, nebude v Biometrikách fungovať. Vložením SIMky do telefónu klient overí, že tam PIN nie je (telefón nebude chcieť žiadny PIN zadať). Pokiaľ tam PIN je, musí ho cez telefón vypnúť.
 • Overiť, že na SIMke nedošli dáta. Niektoré tarify majú nízky limit dát a pokiaľ nie je nastavené automatické prikúpenie mobilných dát, môže sa SIMka po vyčerpaní dát zablokovať

Pripojenie cez LAN / WiFi

Skontrolovať na pichacích hodinách

Menu - Nastavenia - Sieť:

 • Server IP: injes.giriton.com
 • Server Port: 7787 

Skúste na LAN/WiFi pripojiť notebook a overte, že na danej LAN/WiFi sieti funguje internet.

Ak je všetko z vyššie uvedeného v poriadku a pichacie hodiny sú stále offline, neváhajte nás kontaktovať na infolinke 728 543 275 alebo chatu na našich stránkach giriton.com.