Sekundárna čítačka čipov

Sekundárna čítačka čipov je hardvér, ktorý je možné objednať naviac k pichacím hodinám s dotykovým displejom alebo k odomykači dverí DA1. Sekundárna čítačka má rozmery 44 x 97 x 17 mm, má vonkajšie prevedenie IP66 a číta čipy typu RFID 125 kHz alebo NFC 13.56MHz podľa objednaného typu.

Na čo sekundárna čítačka slúži?

Ak pomocou pichacích hodín a relé otvárate dvere z jednej strany, sekundárnu čítačku môžete upevniť na stenu na druhú stranu dverí. Sekundárnu čítačku potom napojíte k pichacím hodinám. Tak môžu jedny pichacie hodiny obsluhovať jedny dvere z oboch strán, ako z vonkajšej, tak z vnútornej. To isté platí pre odomykač dverí DA1, ku ktorému môže byť sekundárna čítačka taktiež pripojená.

Obvykle by ste napríklad na vonkajšiu stranu dverí umiestnili samotnú sekundárnu čítačku. Tú dodávame aj vo vonkajšom prevedení. Užívateľ priloží čip na sekundárnu čítačku, tá informáciu pošle do pichačiek, ktoré napríklad vložia Príchod a odomknú dvere, poprípade napríklad len odomknú dvere, či vložia inú nastavenú aktivitu. Užívateľ potom vojde dovnútra, kde si prípadne na dotykovom displeji pichačiek môže vybrať a vložiť ďalšiu aktivitu.

Zapojenie sekundárnej čítačky

Sekundárna čítačka musí mať vlastné 12V napájanie, ku čítačke dodávame adaptér. Ďalej sa pomocou dvojlinky RS485 pripojí k pichacím hodinám. Táto dvojlinka medzi sekundárnou čítačkou a pichačkami môže mať aj desiatky metrov, v prípade že je dlhšia ako 1 meter odporúčame medzi dva vodiče RS485 umiestniť rezistor 110 Ω .

 1. V pichacích hodinách choďte do Menu - Nastavenie - Viac čítačiek a odomykanie dverí, a tu aktivujte voľbu "Režim viacerých čítačiek". Potom choďte späť na hlavnú obrazovku.
 2. Pichacie hodiny odpojte od napájania, aby sa vypli
  1. Pri pripájaní káblov by mali byť vypnuté pre prípad, že by ste sa pri zapájaní omylom spojili zlé drôty a zapnuté zariadenie by sa tak mohlo poškodiť.
 3. Káble sekundárnej čítačky pripojte podľa obrázku nižšie.
  1. Červený kábel na "12 V" od dodaného adaptéra.
  2. Čierny kábel na "GND" od dodaného adaptéra.
  3. Fialový kábel na pichacie hodiny RS485-A.
  4. Žltý kábel na pichacie hodiny RS485-B.

 4. Zapnite pichacie hodiny aj sekundárnu čítačku do napájania.
  1. Po chvíli by sa mali pichačky zapnúť a sekundárna čítačka čipov pípne a rozsvieti sa.
 5. Pípnite čipom, ktorý už je niekomu priradený, na sekundárnej čítačke čipov.
  1. Na pichačkách by sa malo zobraziť meno tejto osoby.

Nastavenie sekundárnej čítačky čipov

V pichačkách môžete nastaviť, čo sa má pri pípnutí na sekundárnej čítačke stať. Napríklad vždy vložiť iba Príchod, bez ohľadu na to, čo je vybrané na displeji.

 • Toto nastavíte na pichačkách v Menu - Nastavenie - Viac čítačiek a odomykanie dverí, kde dole v sekcii "BuiltIn-RS485-card-reader" môžete upraviť položky "Aktivita" na "Práce" a "Začiatok/koniec" na ikonku Play. Takto sa pri pípnutí na sekundárnej čítačke vždy vloží príchod.
 • Poprípade môžete v tejto sekcii pre vonkajšiu čítačku aktivovať voľbu "Odomykať dvere pomocou" a vybrať "GPIO". Pri tomto nastavení budú pichacie hodiny po pípnutí na vonkajšej čítačke odomykať dvere pomocou relé, prípadne vložia prednastavenú aktivitu.