Čítačka s dlhým dosahom (vjazdová závora)

Pichacie hodiny GIRITON umožňujú aj napojenie čítačky čipov s dlhým dosahom. Tá sa používa napríklad na zdvihnutie vjazdovej závory, keď sa k bráne priblíži vozidlo, ktoré má za oknom správny čip.

Podporované zariadenie

Podporovaná je čítačka s dlhým dosahom PAR-R7 LR (vonkajšie prevedenie, dosah až 15 m), ktorá sa k pichacím hodinám pripája cez RS485. Je teda nutné mať pichacie hodiny s týmto portom. S čítačkou je nutné sa najskôr s PC spojiť cez RS232 port a nakonfigurovať ju pomocou dodávanej aplikácie, aby číslo čipu posielala cez linku RS485 a to podľa nasledujúceho obrázku. Následne je možné RS232 odpojiť a čítačka naďalej funguje len cez RS485.

Ako to funguje

Keď sa vozidlo obsahujúce správny čip priblíži na 10-15 metrov k čítačke, čítačka pošle pichacím hodinám číslo čipu. Ten je samozrejme potrebné mať v Giritone navedený k nejakej osobe, aby pichačky daný čip/vozidlo/osobu spoznali. Po rozpoznaní môžu pichačky zopnúť relé, čím dôjde k odomknutiu závory, dverí alebo turniketu. Buď môžete použiť vstavané relé v pichačkách, alebo je možné použiť externé RS485 relé. RS485 relé je možné pripojiť k pichačkám na rovnakú RS485 linku, po ktorej čítačka čipov odosiela číslo čipu a môže byť umiestnené napr. vo vonkajšej závore, ktorú tak bude ovládať.

Montáž

Montáž čítačky s dlhým dosahom, externého relé a poprípade napojenie na závoru vykonáva naša partnerská spoločnosť, poprípade môže klient vykonať svojpomocne.