Meranie teploty na pichacích hodinách

Pichacie hodiny so systémom Android je možné prepojiť s nástenným teplomerom telesnej teploty a jednotlivým užívateľom tak pri príchode merať telesnú teplotu. Môžete si nastaviť ako hraničnú hodnotu teploty, ktorá bude považovaná za vysokú, tak aj obmedziť zoznam osôb, u ktorých bude meranie teploty pri príchode vyžadované.

Postup pre zapojenie teplomera telesnej teploty

1. Osoby, ktorým chcete pri vstupe merať teplotu, vo webovej aplikácii v Personalistike označkujte nejakou značkou, napríklad "meranieTeploty ".

2. Pripojte teplomer cez USB kábel k pichacím hodinám Android. Zariadenie sa vás opýta, či chcete aplikácii Pichacej Hodiny povoliť prístup k USB zariadeniu. Ten povoľte a zaškrtnite "Nabudúce sa nepýtať" / "Zapamätať".

3. Na pichačkách v Menu -> Nastavenie -> Meranie telesnej teploty, zapnite voľbu "Merať teplotu pri vkladaní dochádzky". Poprípade upravte "Testovať iba osoby so značkou" a ďalšie voľby.

4. Skúste odpípnuť dochádzku za nejakú osobu, ktorej by sa mala teplota merať. Zobrazí sa výzva na zmeranie teploty na teplomere. Užívateľ má niekoľko sekúnd,

Ochrana osobných údajov

Nameraná teplota sa v súlade s GDPR v systéme neukladá a ďalej nespracováva. Viac informácií ohľadom merania telesnej teploty na pracovisku nájdete na webe UOOU tu: https://www.uoou.cz/mereni-teploty-pri-nbsp-vstupu-na-pracoviste-v-nbsp-dobe-koronavirove-pandemie/d- 42275