Alkoholtester

Ak máte naše Pichacie hodiny so systémom Android 6 alebo novším, alebo ak používate našu aplikáciu Pichacie Hodiny na vlastnom zariadení so systémom Android 6 alebo novším, môžete k týmto pichacím hodinám jednoducho pripojiť Bluetooth Alkoholtester. Pichacie hodiny potom pri odčipovaní príchodu používateľa vyzvú, aby si vykonal test.

Ľahko nastavíte, či alebo ako často sa majú jednotliví používatelia testovať. Napríklad môžete nastaviť, že používateľov zo strediska Sklad vyzvú pichacie hodiny na vykonanie testu každý deň s pravdepodobnosťou 10% s tým, že každú osobu otestujeme minimálne raz mesačne. Užívateľov zo strediska Predajňa budú vyzvaní každý deň s pravdepodobnosťou 50%. A napríklad používateľov so značkou "Manažér" testovať vôbec nebudeme. Je možné nastaviť, aby sa napr. testovalo iba pri odčipnutí Príchodu, nie Odchodu.

Nastavenie testovania alkoholu na pichacích hodinách

  1. Zaobstarajte si podporovaný Alkohol-tester, ktorý ponúka Bluetooth rozhranie. V tejto chvíli podporujeme alkoholtestery BACtrack C8 a BACtrack C6. Ak používate iný bluetooth alkoholtester, dajte nám vedieť a my preveríme, či ho bude možné pridať medzi podporované zariadenia.
  2. Spárujte alkoholtester s aplikáciou Pichacie Hodiny na vašom zariadení Android. V zariadení Android zapnite Bluetooth. V Aplikácii Pichacie Hodiny otvorte Menu -> Nastavenie -> Testovanie alkoholu, kde zapnite voľbu "Povoliť testovanie alkoholu".

POZOR: Alkoholtestery BACtrack je nutné pred spárovaním prepnúť do režimu App mode a to tak, že po zapnutí testera podržíte tlačidlo zapnutia na 8 sekúnd.

TIP: Párovanie alkoholtestera prebehne pri prvom teste. Tu si budete môcť vybrať zariadenie a tiež tu budete môcť zakliknúť, aby sa zariadenie automaticky používalo pri tejto udalosti. Bude teda nutné nastaviť podmienku viď bod č. 3.

3) Vo webovej aplikácii Dochádzka Giriton si vytvorte pravidlo pre testovanie alkoholu a to v Menu užívateľ -> Správa -> Plánovanie alkohol testov, kde pridáte nové pravidlo kliknutím na "+ Pridať". V jednotlivých záložkách môžete pre dané pravidlo nastaviť, aká je povolená hladina, ktoré osoby sa majú na test vyzvať, alebo ako pravidelne sa majú jednotlivé osoby na test vyzývať, poprípade čo sa má na pichacích hodinách zobraziť pri úspešnom či neúspešnom vykonaní testu. Je možné tiež nastaviť zoznam vkladaných aktivít, pri ktorých sa má test vykonávať (napr. iba pri Príchode, nie pri Odchode).

POZOR: Udávané jednotky pre výsledok testu sú % (teda percentá). Pokiaľ si prajete nastaviť limit výsledku testu napr. na 0.1 promile, vpíšete hodnotu 0.01 %.

4) Na pichacích hodinách vykonajte odčipovanie dochádzky typu "Príchod". Pokiaľ vás pichacie hodiny na základe navolených pravidiel vyzvú na vykonanie testu, postupujte podľa pokynov pichacích hodín.

5) Vykonané výsledky testov môžete vo webovej aplikácii Dochádzka GIRITON prezerať v Menu užívateľ -> Správa -> Výsledky alkohol testov.

POZOR: Zařízení je nutné pravidelne kalibrovať. Pre kalibráciu postupujte podľa pokynov predajcu.