Nastavenie aktivít na Pichacích hodinách

Nastavenie aktivít, ktoré sa môžu na pichacích hodinách zobraziť, sa vykonáva cez webovú aplikáciu. Samotné pichačky a to, či sa aktivity zobrazia, v akej veľkosti, alebo v akom poradí, sa potom vykonávajú v nastavení konkrétneho terminálu.

Nastavenie aktivít z webovej aplikácie

  1. V Menu užívateľ (vaše meno vľavo hore) - Dochádzka - Dochádzkové aktivity nájdete všetky aktivity, ktoré vo vašom účte figurujú. 
  2. Kliknutím na danú aktivitu sa v hornej časti obrazovky ponúkne jej detail. Na karte 2 Nastavenie Píchacích hodín potom môžete zvoliť, či sa má užívateľom ponúkať začiatok a koniec danej aktivity, prípadne si tieto tlačidlá môžete aj pomenovať. 

PŘÍKLAD: Aktivita Práca má začiatok pomenovaný ako Príchod a koniec ako Odchod.

Ako je to s Pauzou? Pauza nemusí mať nastavené špeciálne tlačidlo na ukončenie aktivity, pretože každá iná pracovná aktivita ju automaticky ukončí. 

PŘÍKLAD: Napr. o 10:00 si užívateľ klikne na Pauzu a o 10:30 znova na tlačidlo Príchod. Systém teda eviduje Pauzu v čase 10:00-10:30.

Nastavenie tlačidiel aktivít na pichacích hodinách

Na zobrazenie aktivít a ich tlačidiel je v aplikácii pripravených viac možností.

  1. Na termináli kliknite na Menu (ikona 3 vodorovných čiarok) - Nastavenie
  2. V sekcii Užívateľské rozhranie je možnosť zvoliť si z ponúkaných možností počet aktivít na obrazovke alebo ich poradie
  3. V nastavení poradia je možnosť tiež konkrétne tlačidlá vypnúť alebo zapnúť pomocou posuvného tlačidla vpravo.

Ďalej je možné nastaviť zobrazenie číselnej klávesnice (pre zadávanie PIN kódu), alebo či sa má daný PIN kód pri písaní zobrazovať.