Obmedzenie aktivít v Mojej dochádzke

V mobilnej aplikácii Moja dochádzka, ktorú majú používatelia na svojom vlastnom telefóne, môžete sami určiť, aké dochádzkové aktivity budú pre používateľov dostupné.

Napríklad budete chcieť, aby z Mojej Dochádzky šli vkladať iba aktivity HomeOffice a Návšteva klienta, zatiaľ čo z Píchacích hodín v kancelárii sa dá vkladať aktivita Práca, Pauza a napríklad Obed. Navyše môže byť žiaduce, aby sa toto obmedzenie vkladaných aktivít týkalo len niektorých osôb.

Obmedzenie aktivít sa vykonáva cez oprávnenie užívateľov:

  1. V Menu užívateľ - Správa - Skupiny oprávnení vyberiete požadovanú skupinu, ktoré chcete oprávnenie nastaviť. Všetci radoví užívatelia (bez vyšších práv) sú v skupine Zamestnanci s vlastnou dochádzkou.
  2. Vyberieme túto skupinu a na karte 2 Oprávnenia nájdeme v Neudelených oprávneniach oprávnenia Obmedzenie vkladania dochádzky z aplikácie Moja Dochádzka.
  3. Toto oprávnenie vyberte a šípkou preveďte vpravo do Udelených oprávnení.
  4. Tu toto oprávnenie opäť vyberte a nižšie sa Vám zobrazí tabuľka pre ďalšie špecifické nastavenie klasických aj duálnych aktivít. Zaškrtávatky potom môžete vybrať len tie aktivity, ktoré sa majú používateľom v aplikácii ponúkať. Zmeny uložte.

Teraz so všetkým užívateľom, ktorí sú členom tejto skupiny oprávnení, budú na mobile v Mojej Dochádzke ponúkať iba povolené dochádzkové aktivity.

Je potrebné pripomenúť, že každý užívateľ môže byť členom viacerých skupín oprávnení. Z každej skupiny oprávnení môže dostať obmedzenia na vkladanie iných dochádzkových aktivít. Ak je užívateľ členom skupiny oprávnení Administrátor, nemožno mu obmedziť zoznam aktivít ponúkaných na Mojej Dochádzke.