WiFi a BLE dochádzka

GIRITON umožňuje automatické vkladanie dochádzky užívateľov na základe toho, že sa ich mobilný telefón pripojil na vopred vybrané WiFi siete. V ideálnom prípade potom nie je nutné si dochádzku akokoľvek ručne spravovať, stačí so sebou nosiť telefón s nainštalovanou aplikáciou Moja Dochádzka. Pre sprevádzkovanie WiFi dochádzky prosím postupujte nasledovne:

1. Pridanie WiFi siete do GIRITONu

Najskôr je nutné určiť, na ktoré WiFi siete bude GIRITON, teda mobilné telefóny užívateľov, reagovať.

Na svojom mobilnom telefóne v aplikácii   Moja Dochádzka  otvorte  Menu-Nastavenia . V sekcii WiFi a BLE dochádzka vyberte položku Dostupné WiFi. Zobrazí sa dialóg s WiFi sieťami v okolí. Kliknite na tlačidlo + vedľa siete, ktorú si do systému prajete zaregistrovať.
2. Priradenie Dochádzkovej aktivity k WiFi sieti 

Vo webovej aplikácii otvorte agendu Menu užívateľ (vaše meno vľavo hore) - Dochádzka - WiFi a BLE dochádzka. Tu uvidíte WiFi siete, ktoré ste pomocou Mojej Dochádzky do systému zaregistrovali.

Vyberte novo pridanú WiFi sieť a nastavte pole  Detekcia siete vloží štart Strata siete vloží stop. Z roletky tu vyberáte tú Dochádzkovú aktivitu, ktorá sa má vložiť vo chvíli, keď niečí telefón objaví danú WiFi sieť alebo keď bude sieť stratená. Obvykle v oboch voľbách budete chcieť nastaviť aktivitu Práce (pre firemnú WiFi sieť) alebo napríklad Homeoffice (pre vašu domácu WiFi).

Na karte 2 Platí iba pre môžete vybrať len dané stredisko alebo značku, na ktoré sa tieto nastavenia budú vzťahovať.


3. Aktivácia WiFi dochádzky na mobilných telefónoch

Na všetkých mobilných telefónoch, ktoré majú od tejto chvíle na dostupnosť vybraných WiFi sietí reagovať vkladaním Príchodu a Odchodu, je ešte nutné v aplikácii Moja Dochádzka v nastavení v sekciách WiFi a BLE dochádzka zapnúť voľbu Sledovanie WiFi a BLE aktívny.
4. Funkcia je aktívna

Od tejto chvíle bude aplikácia Moja Dochádzka na telefónoch, aj keď práve napríklad nie je spustená v popredí, kontrolovať zoznam dostupných WiFi sietí. Kontrola prebieha automaticky, cca každých 15 minút (toto je dané operačným systémom na telefónoch a lehotu skenovania nie je možné skrátiť).

Keď sa nájde alebo naopak stratí z dosahu jedna z vopred uložených sietí, pošle telefón túto informáciu na server a tým sa odčipuje príslušná dochádzková aktivita. Ak v tej chvíli na mobilnom telefóne nie je dostupný internet, správa o nájdenej / stratenej WiFi sieti sa odošle pri najbližšej ďalšej príležitosti.

Poznámka:  WiFi dochádzka zatiaľ funguje len na mobilných telefónoch  Android verzia 6 a novších. Na podpore telefónov Apple stále pracujeme.