Geofence dochádzka

Ako to funguje? Na mapke v systéme vyznačíte oblasti okolo pracoviska. Keď sa užívateľ so svojim mobilom nachádza vo vnútri oblasti, zaznamená sa mu príchod do práce, keď oblasť opustí, vloží sa mu odchod. To je funkcia Geofence dochádzky.

Videonávod ▶ Ako nastaviť geofence dochádzku

Vyznačenie oblastí
Vo webovej aplikácii spravujete jednotlivé vyznačené oblasti.

1. V Menu užívateľ (Vaše meno vľavo hore) - Dochádzka - WiFi, BLE a Geofence dochádzka je možné pridávať nové oblasti tlačidlom +Geofence.
2. Zobrazí sa mapka a zeleno vyfarbená kruhová oblasť. S mapkou môžete pohybovať a približovať ju tak, aby kruhová oblasť pokrývala požadované územie. Vybraný kruh uložte.
3. Nastavte, čo sa má stať pri vstupe do danej oblasti a pri jej opustení. Teda, aká aktivita sa má vložiť ( napr. Práca), na akom projekte ( napr. Stavba 1), či na ktorom stredisku.
Po uložení zmien sa nové geofence oblasti samé synchronizujú na mobilné telefóny s appkou MojaDochádzka, akonáhle na nich bude aplikácia nabudúce zapnutá.

Aktivácia na mobilnej aplikácii Moja Dochádzka

V mobilnej appke Moja Dochádzka stačí v Nastavenia aktivovať položku Povoliť geofencing.
Funkcia je potom aktívna, aj keď je aplikácia vypnutá či uspatá na pozadí. Mobilný telefón obvykle reaguje na vstup / opustenie oblasti s malým oneskorením v rádoch max jednotiek minút. V prípade, že je mobilný telefón pripojený k internetu (WiFi, mobilné dáta), prejavia sa zmeny v dochádzke. Ak je telefón mimo dosahu internetu, záznamy o vstupe a opustení oblastí sa odošlú neskôr, až bude telefón online.
Je žiadúce, aby na telefóne neboli zakázané WiFi siete. Tie sú totiž používané na lepšiu detekciu toho, že sa užívateľ pohybuje.

Ako záznam polohy pri geofencingu funguje?

Počas geofence dochádzky nedochádza k nepretržitému sledovaniu polohy užívateľa. Mobilný telefón na pozadí sleduje veľmi približnú polohu, ktorá sa nijako nespracováva, neukladá ani nikam neodosiela. Až pri priblížení k hranici uloženej geofence oblasti sa aktivuje presnejšie vyhodnocovanie polohy a tá sa stále nikde neukladá ani neodosiela. Iba až pri vstupe/výstupe z ohraničenej geofencie zóny sa uloží a odošle záznam dochádzky.
iOS vsuvka: Mobil vás vo väčšine prípadov vyzve, aby ste povolili sledovanie fyzickej aktivity. Prečo?
Aby aplikácia nemusela nepretržite sledovať vašu GPS polohu a nevybíjala vám zbytočne batériu telefónu. Ak by mobil neustále sledoval polohu, behom chvíľky by vám to vybilo batériu. Namiesto toho napríklad mobil leží na stole a nehýbe sa – vtedy je sledovanie polohy vypnuté. Rovnako tak, keď je ďaleko od najbližšej geofence zóny a je "relatívne" v pokoji, je GPS sledovanie opäť vypnuté. Až keď sa priblíži k hranici geofencie zóny natoľko, že začne byť možné do nej vstúpiť/opustiť ju, vtedy začne funkcia Geofence Dochádzka používať aj GPS mobilu aby určila, či k prekročeniu hranice došlo.
Sledovanie fyzickej aktivity teda hlási, kedy je telefón skutočne v pohybe a je možné zaznamenanie dochádzky.

Čo keď geofencing nefunguje: iOS

Ak máte telefón iPhone, skontrolujte, že v Nastavenia - Moja Dochádzka, máte voľbu "Poloha" nastavenú na "Vždy/Trvalo" a voľba "Pohyb a kondícia" je zapnutá. POZOR - po pár dňoch používania sa Vás telefón znovu spýta, či chcete aplikáciu potvrdiť sledovanie polohy iba, keď je aplikácia spustená/na popredí alebo vždy/aj na pozadí. Tu je nutné opäť zvoliť vždy/aj na pozadí.

Čo keď geofencing nefunguje: Android

Pozor, telefóny značky Nokia so systémom Android, napr. Nokia 3.1 ale aj ďalšie, neumožňujú dlhodobý beh aplikácii na pozadí. Z dôvodu predĺženia výdrže batérii tieto telefóny ukončujú aplikácie bežiace v pozadí a užívateľovi nedovolia pridať pre danú aplikáciu výnimku (ako to je zvykom u ostatných výrobcov telefónov Android). Geofence, ale aj WiFi dochádzka na týchto telefónoch v dôsledku toho funguje nespoľahlivo.
Pozor, niektoré telefóny Huawei vydané okolo roku 2020 nemajú Služby Google a nie je na nich dostupný Obchod Play. Na týchto telefónoch nebude funkcia Geofence v aplikácii Moja Dochádzka fungovať. Pokiaľ máte na vašom telefóne aplikáciu Obchod Play, upozornenie sa Vás netýka.

Pozor, aby Geofence dochádzka fungovala správne, je žiaduce, aby mal telefón funkcie: GPS, Kompas, Pohybový senzor, Gyroskop. Niektorým (spravidla tým úplne najlacnejším) telefónom Android môže niektorá z týchto funkcií chýbať a Geofence dochádzka potom môže fungovať horšie alebo vôbec. Pri nákupe telefónu sa prosím uistite, že telefón má všetky požadované funkcie.


1. Uistite sa, že na mobile máte povolenú WiFi
- Mobilné telefóny totiž využívajú WiFi k asistencii pri geolokácii. WiFi musí by pre geofencing povolená a to aj v prípade, že sa na žiadnu konkrétnu WiFi sieť nepripájate.
2. Usitite sa, že na Androide máte povolenú GPS a máte aktivovaný režim "Vysoká presnosť"
- V Androide prejdite do Nastavení - Prístup k polohe (popr. "Poloha") - Zapnúť (prepínač v hornej časti obrazovky)
- Tu taktiež skontrolujte, že "Režim určovania polohy" je nastavený na voľbu "Vysoká presnosť".
- Tu taktiež skontrolujte, že v "Skenovanie" máte povolenú voľbu "Vyhľadávanie WiFi - Umožňuje zlepšiť presnosť určovania polohy.." a tiež voľbu "Vyhľadávanie Bluetooth - Umožňuje zlepšiť presnosť určovania polohy..".

3. Skontrolujte, že na Androide nie je zakázaný autoštart aplikácie Moja Dochádzka a že pre appku nie je aktivované šetrenie batérie.
- Napríklad na telefónoch Xiaomi, Samsung alebo Honor býva autoštart aplikácii v prednadstavenoom stave zakázaný a bežanie aplikácii na pozadí nie je povolené. Nasledujú návody, ako na jednotlivých telefónoch aplikácii Moja Dochádzka povoliť všetko nutné pre správnu funkciu Geofence:

- Všetky telefóny s Android 8 a novší

Ďalej je potreba u telefónov nasledujúcich značiek vykonať tieto kroky:

- Xiaomi MIUI 12.1

- Xiaomi MIUI 11.0.3

- Xiaomi MIUI 8.5

- Samsung Galaxy S9, S10 a ďalšie

- Samsung One UI Android 9

- Huawei Honor EMUI 9.1.0

- Viac o tom, aké telefóny ukončujú appky bežiace na pozadí a ako pridať výnimku pre jednotlivé aplikácie nájdete tu: https://dontkillmyapp.com/
4. Uistite sa, že pre Váš telefón máte nainštalované všetky aktualizácie.