Povolenie fotografovať užívateľov

Je možné zabrániť tomu, aby si užívatelia medzi sebou vymieňali čipy a zadávali si vzájomne dochádzku? Áno, na pichacích hodinách je možné povoliť fotografovanie užívateľov. Táto funkcia odfotí užívateľa pri každom vložení záznamu dochádzky (napr. príchod/odchod).

  1. Skontrolujte, že je na pichacích hodinách povolené snímať fotografie. V Menu - Nastavenie v sekcii Vkladanie dochádzky zapnite voľbu Zhotovovať fotografie užívateľov.
  2. Vo webovej aplikácii v agende Personalistika je potom nutné povoliť súhlas daného užívateľa. Na karte 1 Základné zapnite zatržítko Súhlasí s fotografovaním pri vkladaní dochádzky.

Pichacie hodiny odfotia len tých užívateľov, ktorí majú tento súhlas zapnutý. 

Jednotlivé fotografie potom nájdete

  1. Vo webovej aplikácii v agende Dochádzka - Záznamy po rozkliknutí ikon v stĺpci Podrobnosti

  1. Vo webovej aplikácii v agende Dochádzka kliknutím na ikonu oka vpravo hore