Registrácia zmien

Agenda  Registrácia zmien slúži na to, aby vedúci strediska vypísali na zadané dni zmeny, na ktoré sa potom užívatelia môžu zapisovať. V praxi sa agenda hodí napríklad v prípade, keď má spoločnosť väčšie množstvo stážistov, ktorí sa po vypísaní zmien zapisujú na jednotlivé dni podľa svojich možností.

Pokiaľ si prajete jednotlivým užívateľom vopred stanovovať plán zmien, ktorý je daný, a samotní užívatelia už si ho následne skôr neupravujú, hodí sa lepšie namiesto agendy  Registrácia zmien agenda Plán Zmien .

Plán všetkých

Agenda Registrácia Zmien má dva režimy zobrazenia, ktoré sa dajú prepínať. Režim   Plán všetkých  je určený pre vedúceho pracovníka, ktorý na jednotlivé dni a strediská vypisuje zmeny. Tento režim je dostupný iba v prípade, keď má aktuálny užívateľ pridelené oprávnenie  Prezeranie Registrácií zmien a Úprava Registrácií zmien.

Filtrami v hornej časti obrazovky je možné zobraziť konkrétny mesiac alebo strediská. Tlačidlami Hromadné vkladanie a Hromadné mazanie je možné jednoducho pridať alebo odobrať viac zmien. Novú zmenu vypíšete kliknutím do konkrétneho dňa. Vybratím konkrétneho strediska určujete, do akého strediska v Pláne smien sa smena prepíše. Užívatelia s už naplánovanou konkrétnou zmenou (v Pláne smien) v rovnakom stredisku budú automaticky zapísaní do smeny vytvorenej v Registrácii smien.Môj plán

Režim Môj plán následne slúži radovým užívateľom na to, aby sa na jednotlivé vypísané zmeny mohli prihlasovať. Rovnako tak sa na ne môžu prihlasovať z mobilnej aplikácie Moja Dochádzka z agendy Plán zmien. Pre prihlasovanie na zmeny je nutné mať oprávnenie Prihlasovanie na zmeny z Registrácia zmien. Oprávnenie možno ďalej obmedzovať len na prihlásenie do smien v konkrétnych strediskách apod.

Pokiaľ má užívateľ oprávnenie klasického zamestnanca, nemôže prepínať medzi zobrazením Môj plán a Plán všetkých, ani pridávať či mazať zmeny.