Registrácia zmien

Agenda  Registrácia zmien slúži na to, aby vedúci strediska vypísali na zadané dni zmeny, na ktoré sa potom užívatelia môžu zapisovať. V praxi sa agenda hodí napríklad v prípade, keď má spoločnosť väčšie množstvo stážistov, ktorí sa po vypísaní zmien zapisujú na jednotlivé dni podľa svojich možností.

Pokiaľ si prajete jednotlivým užívateľom vopred stanovovať plán zmien, ktorý je daný, a samotní užívatelia už si ho následne skôr neupravujú, hodí sa lepšie namiesto agendy  Registrácia zmien agenda Plán Zmien .

Plán všetkých

Agenda Registrácia Zmien má dva režimy zobrazenia, ktoré sa dajú prepínať. Režim   Plán všetkých  je určený pre vedúceho pracovníka, ktorý na jednotlivé dni a strediská vypisuje zmeny. Tento režim je dostupný iba v prípade, keď má aktuálny užívateľ pridelené oprávnenie  Prezeranie Registrácií zmien a Úprava Registrácií zmien.

Filtrami v hornej časti obrazovky je možné zobraziť konkrétny mesiac alebo strediská. Tlačidlami Hromadné vkladanie a Hromadné mazanie je možné jednoducho pridať alebo odobrať viac zmien. Novú zmenu vypíšete kliknutím do konkrétneho dňa.Môj plán

Režim Môj plán následne slúži radovým užívateľom na to, aby sa na jednotlivé vypísané zmeny mohli prihlasovať. Rovnako tak sa na ne môžu prihlasovať z mobilnej aplikácie Moja Dochádzka z agendy Plán zmien. Pre prihlasovanie na zmeny je nutné mať oprávnenie Prihlasovanie na zmeny z Registrácia zmien.Pokiaľ má užívateľ oprávnenie klasického zamestnanca, nemôže prepínať medzi zobrazením Môj plán a Plán všetkých, ani pridávať či mazať zmeny.