Registrácia zmien

Agenda  Registrácia zmien slúži na to, aby vedúci strediska vypísali na zadané dni zmeny, na ktoré sa potom užívatelia môžu zapisovať. V praxi sa agenda hodí napríklad v prípade, keď má spoločnosť väčšie množstvo stážistov, ktorí sa po vypísaní zmien zapisujú na jednotlivé dni podľa svojich možností.

Pokiaľ si prajete jednotlivým užívateľom vopred stanovovať plán zmien, ktorý je daný, a samotní užívatelia už si ho následne skôr neupravujú, hodí sa lepšie agenda Plán Zmien.

Agenda Registrácia Zmien má dva režimy zobrazenia, ktoré sa dajú prepínať.

Plán všetkých

Agenda Registrácia Zmien má dva režimy zobrazenia, ktoré sa dajú prepínať. Režim Plán všetkých  je určený pre vedúceho pracovníka, ktorý na jednotlivé dni a strediská vypisuje zmeny. Tento režim je dostupný iba v prípade, keď má aktuálny užívateľ pridelené oprávnenie  Prezeranie Registrácií zmien a Úprava Registrácií zmien.

  • Prezeranie Registrácií zmien - umožní užívateľovi prezerať túto agendu a vypísané registrácie na smeny v nej.
  • Úprava Registrácií zmien - umožní užívateľovi vypisovať nové registrácie na smeny, prípadne upraviť už vypísané registrácie.

Filtre v hornej časti obrazovky je možné zobraziť konkrétny deň, týždeň alebo mesiac. Rovnako si možno vyfiltrovať registrácia smien podľa vybraného strediska.

Tlačidlem Hromadné vkladanie je možné jednoducho pridať viac zmien.

Tlačidlem Hromadné mazanie je možné jednoducho odobrať viac zmien.

Novú zmenu vypíšete kliknutím do konkrétneho dňa. Vybratím konkrétneho strediska určujete, do akého strediska v Pláne smien sa smena prepíše. Užívatelia s už naplánovanou konkrétnou zmenou (v Pláne smien) v rovnakom stredisku budú automaticky zapísaní do smeny vytvorenej v Registrácii smien.

Môj plán

Režim Môj plán následne slúži radovým užívateľom na to, aby sa na jednotlivé vypísané zmeny mohli prihlasovať. Rovnako tak sa na ne môžu prihlasovať z mobilnej aplikácie Moja Dochádzka z agendy Plán zmien. Pre prihlasovanie na zmeny je nutné mať oprávnenie Prihlasovanie na zmeny z Registrácia zmien. Oprávnenie možno ďalej obmedzovať len na prihlásenie do smien v konkrétnych strediskách apod.

POZNÁMKA: Pokiaľ má užívateľ oprávnenie klasického zamestnanca, nemôže prepínať medzi zobrazením Môj plán a Plán všetkých, ani pridávať či mazať zmeny.