Služobné cesty

Služobné cesty nájdete v agende  Dochádzka pod ikonou auta vľavo hore.

Tu sa vykonáva správa služobných ciest. V závislosti od oprávnenia aktuálne prihláseného užívateľa je možné prezerať, pridávať, upravovať a odstraňovať služobné cesty vrátane ich parametrov.Ako vložiť novú služobnú cestu:

1. V agende Dochádzka kliknite vľavo hore na ikonu auta.
2. Ťahaním myšou v kalendári vyberte dni, v ktorých má služobná cesta trvať.
3. Ponúkne sa Vám tabuľka s prednastavenými informáciami. Detaily cesty vyplňte podľa potrieb.
4. Pokiaľ sa Vám neponúka vozidlo s potrebnou ŠPZ, môžete do tohto poľa ŠPZ vpísať. Značka sa uloží a pri ďalšom zadaní sa automaticky ponúkne.

Výberom jedného alebo viacerých zamestnancov z tabuľky vľavo dole je možné filtrovať iba služobky týchto osôb.
V tabuľke vpravo dole potom vidíme rovnako ako v kalendári všetky služobné cesty.