Ako podať žiadosť

Systém umožňuje podávať a schvaľovať žiadosti o dochádzku. Zvyčajné sú napríklad žiadosti o dovolenku, žiadosti o (ne)platené voľno alebo žiadosť o služobnú cestu. Tiež je možné podávať žiadosť o úpravu nesprávne vloženej dochádzky.

Užívateľ s oprávnením Podávanie žiadostí môže z agendy Dochádzka alebo agendy Žiadosti vytvoriť novú žiadosť o vybranú aktivitu. Užívateľovi, ktorý má oprávnenie Schvaľovanie žiadostí, je potom táto žiadosť ponúknutá na schválenie.

Nová žiadosť z webovej aplikácie

 1. V agende Dochádzka kliknite na tlačidlo Pridať vľavo hore
 2. Z ponúkaného zoznamu potom vyberte Žiadosť
 3. V ponúknutom kalendári ťahom myšou vyberte požadované dni.
 4. Ďalšie okno Vám potom umožní vybrať aktivitu, o akú žiadate, časy a ďalšie preferencie. 
 5. Všetko na záver uložte.
 6. V agende Dochádzka uvidíte na dané dni šrafovane vyznačenú aktivitu a pri nej otáznik, kým nebude schválená.

TIP: Pokiaľ si prajete zadať žiadosť na poldeň dovolenky, je potrebné najprv v ponúkanej tabuľke v poli Čerpaná dovolenka zmeniť počet dní z 1 na 0.5. Potom už môžete upraviť čas od-do.

Žiadosť je možné zadať aj z agendy Žiadosti alebo z widgetu Moje žiadosti na domovskej stránke.

Nová žiadosť z aplikácie Pichacie hodiny

 1. Na pichacích hodinách kliknite na tlačidlo + vpravo hore. 
 2. V ponuke kliknite na Žiadosti a potvrďte sa PINom/ čipom/ QR kódom alebo odtlačkom prsta. 
 3. Zobrazí sa zoznam žiadostí, v spodnej lište je možné prepnúť na čakajúce / vybavené / na schválenie. 
 4. Tlačidlom + vpravo dole vyberiete, o ktorú aktivitu žiadate a ďalej potom špecifikujete dátum a čas. 
 5. Potvrdíte tlačidlom Pridať žiadosť.

Nová žiadosť z aplikácie Moja dochádzka

 1. V aplikácii Moja dochádzka kliknite na Menu (ikona troch čiarok vľavo hore). 
 2. V ponuke kliknite na Žiadosti
 3. Zobrazí sa zoznam žiadostí. Na hornej lište je možné prepnúť na čakajúce / vybavené / na schválenie. 
 4. Tlačidlom + vpravo dole vyberiete, o ktorú aktivitu žiadate a ďalej potom špecifikujete dátum a čas. 
 5. Potvrdíte tlačidlom Pridať žiadosť.