Schválenie žiadosti

Žiadosť môžu schvaľovať používatelia s oprávnením Prezeranie žiadostí a Schvaľovanie žiadostí (viac informácií ohľadom oprávnení najdete tu).

Schválenie žiadosti z webovej aplikácie

 1. Vedúci môže schváliť žiadosť v agende Žiadosti.
 2. Schválenie môže prebehnúť aj na domovskej obrazovke cez widget Žiadosti.
 3. Pokiaľ vedúci vidí aj do agendy Dochádzka užívateľa, môže schváliť žiadosť aj priamo tam.

Žiadosť sa schvaľuje alebo zamieta pomocou ponúkaných ikoniek palcov hore a dole.

TIP: V agende Žiadosti si môžete zatržítkami označiť viac žiadostí a schváliť ich naraz.

Schválenie žiadosti z Píchacích hodín

 1. Na pichacích hodinách kliknite na tlačítko + vpravo hore.
 2. V ponuke kliknite na Žiadosti a potvrďte sa PINom / čipom / QR kódom alebo odtlačkom prstu.
 3. Zobrazí sa zoznam žiadostí. V spodnej lište je možné prenúť na čakajúce / vybavené / na schválenie. Uvidíte žiadosti osôb, na ktorých náhľad máte oprávnenia.
 4. Palcom hore alebo dole môžete schváliť / zamietnuť jednotlivé žiadosti.

Schválenie žiadosti z Mojej dochádzky

 1. V aplikácii Moja Dochádzka kliknite na Menu (ikona troch čiarok vpravo dole).
 2. V ponuke kliknite na Žiadosti.
 3. Zobrazí sa zoznam žiadostí. Na vrchnej lište je možné prepnúť moje žiadosti / na schválenie. Uvidíte žiadosti osôb, na ktorých náhľad máte oprávnenia.
 4. Tlačidlami môžete schváliť/zamietnuť jednotlivé žiadosti.