Výkaz osoby

Videonávod  ▶ Ako pracovať s projektami?

Zobrazuje prehľad vybranej osoby za daný mesiac a projekty, na ktorých vo vybranom období pracovala. Zobrazuje sa tu čas, ktorý na jednotlivých projektoch osoba strávila, vždy za každý deň.

Štruktúra agendy

Vpravo sú potom sumy odpracovaných hodín (1) na jednotlivých projektoch.

Pokiaľ užívateľ pracoval na konkrétnom projekte, bude táto práca graficky vyznačená farbou, ktorá prislúcha danému projektu (2). Pokiaľ užívateľ nepracoval na žiadnom projekte, odpracované hodiny zostanú bezfarebné (3).

Výkaz osoby môžete tiež exportovať cez tlačidlo Tlač (4).