Výkaz projektu

Videonávod  ▶ Ako pracovať s projektmi?

Slúži na zobrazenie projektu a toho, koľko času celkom na ňom strávili jednotliví používatelia.

U osôb, ktorým evidujete v agende Personalistika hodinovú odmenu sa spočíta aj odmena. Pri jednotlivých projektoch je možné upraviť štandardnú výšku odmeny vybraných zamestnancov, v tom prípade sa použije hodnota upravená.

Štruktúra agendy

Môžete použiť filtre (1) na zobrazenie konkrétneho mesiaca, stredísk alebo jednotlivých projektov. V hornej časti tabuľky je zobrazený zoznam užívateľov a počet hodín práce na vybranom projekte za konkrétny deň. V spodnej časti sa potom zobrazujú doterajšie sumy ich práce na tomto projekte. 

Tlačidlom Tlač (2) môžete exportovať potrebné dáta v rôznych formátoch. 

Zatržítkami (3) vpravo hore máte možnosť nezobrazovať projekty bez dát alebo zobraziť iba osoby na vybranom projekte.