Automaticky vybraná aktivita na Pichačkách

Na Pichacích hodinách sa môže vo vybranom čase predvoliť daná dochádzková aktivita. Užívateľ tak nemusí vždy ráno vyberať Príchod a popoludní zase Odchod, tlačidlá budú vopred zvolené podľa aktuálneho času.

Náš vzorový príklad bude, aby sa užívateľom automaticky vybrali tieto aktivity:

- 06:50-10:55 Príchod (Práca)
- 10:55-11:25 Pauza
- 11:25-14:55 Príchod (Práca)
- od 14:55 Odchod (koniec Práce) 

Vo webovej aplikácii:

1. Kliknite na Menu užívateľ (vaše meno vľavo hore) - Dochádzka - Dochádzkové aktivity. 
2. V ponúkanom zozname aktivít vyberte aktivitu Práca
3. Na karte 1 Základné potom vyplňte časy Začína o "06:50, 11:25" a Končí o "14:55". Zmeny uložte. 
4. Ďalej vyberte aktivitu Pauza (prípadne Obed), na karte 1 Základné potom vyplňte časy Začína o "10:55". Položka Končí o zostane prázdna. Zmeny uložte.

Na pichacích hodinách:

1. Kliknite na Menu - Nastavenie, v sekcii Vkladanie dochádzky nájdite položku Automaticky nastavovať východiskovú aktivitu. 
2. Kliknite na túto ponuku a vyberte hore možnosť Podľa času. Teraz sa Vám budú predvyberať aktivity podľa časov nastavených vo webovej aplikácii.

TIP! Pokiaľ sa vo Vašom účte automaticky generuje Pauza a nikto si ju nečipuje, potom stačí nastaviť iba čas začiatku a konca pri aktivite Práce.