Duálne aktivity

Čo je duálna aktivita a prečo vám uľahčí prácu? V GIRITONe nájdete klasické aktivity ako je Práca alebo Pauza. Tieto aktivity si spravidla zadáva používateľ tak, že spustí začiatok a po nejakej dobe zase koniec aktivity. Duálna aktivita umožní vloženie dvoch akcií naraz.

PRÍKLAD: Užívateľ Novák má zmenu v čase 08:00-16:00. O 14:00 chce odísť k lekárovi a do práce sa už v ten deň nevrátiť.

Ako také záznamy do dochádzky zadať

  1. Vytvorí si vopred žiadosť o Lekára v čase 14:00-16:00 - na pichacích hodinách potom pri odchode zadáva iba tlačidlo Odchod,
  2. Pri odchode klikne na tlačidlo Odchod a potom tlačidlo Lekár štart - aktivita Lekár sa však sama neukončí a na konci dňa sa bude indikovať tento záznam ako chybný, ktorý treba ďalší deň opraviť,
  3. Pri odchode klikne na duálnu aktivitu Odchod k lekárovi - toto tlačidlo ukončí aktivitu Práca, začne aktivitu Lekár a na konci zmeny Lekára automaticky ukončí.

Duálna aktivita sa spravidla používa pre aktivity, ktoré sa majú samy ukončiť - Odchod k Lekárovi, Odchod na Voľno z nadčasu, Odchod na Homeoffice a ďalšie.

Ďalej je možné potom nastaviť, aby sa pomocou duálnych aktivít vkladala daná aktivita automaticky na každý deň podľa zmien, kým si užívateľ nezadá Príchod. Toto je možné využiť napr. u OČR, Paragrafu, Dovolenky, Neschopenky a pod.

Nastavenie duálnej aktivity

  1. Vo webovej aplikácii prejdite do Menu užívateľ (vaše meno vľavo hore) - Dochádzka - Dochádzkové aktivity duálne. 
  2. Kliknite na tlačidlo Pridať. 
  3. Zadajte názov aktivity tak, ako sa má zobraziť na pichacích hodinách a vyberte, ktorú aktivitu má toto tlačidlo vložiť.
  4. Zatržítkami si nastavte duálnu aktivitu do požadovanej konfigurácie. Nápoveda v bublinkách Vám uľahčí orientáciu. 

  1. V Menu užívateľ - Dochádzka - Dochádzkové aktivity si nájdite aktivitu Práca (celkom)
  2. Na karte 4 Ostatné si zapnite zatržítko Duálne aktivity ponúkať v agende Dochádzka. Zmeny uložte. Týmto krokom si sprístupníte nové pridané tlačítka "Odchod na.." taktiež v agende Dochádzka.