Ako upraviť hodinovú odmenu

GIRITON umožňuje nastaviť úpravu východiskovej hodinovej odmeny užívateľov. Môžete tak napríklad nastaviť vyššiu odmenu cez víkend či sviatok, alebo napríklad nižšiu odmenu pri čipovaní vybranej dochádzkovej aktivity.

Predvolená hodinová odmena užívateľa je nastavená v agende Personalistika na karte 5 Dochádzka. Táto čiastka bude v každom období vynásobená počtom odpracovaných hodín, výsledkom je potom celková odmena za dané obdobie.

Úprava odmeny pre vybranú aktivitu (homeoffice)

Vytvorenie aktivity Homeoffice:

1. V Menu užívateľ - Dochádzka - Dochádzkové aktivity pridajte novú pracovnú aktivitu tlačidlom Pridať.
2. Z ponúkaného zoznamu vyberte Vlastná aktivita, tú si pomenujte napr. Homeoffice a potvrďte tlačidlom Vybrať.
3. Na karte 3 Ostatné zaškrtnite voľbu Pracovný čas (čas strávený touto aktivitou sa bude počítať do celkovej odpracovanej doby). Zmeny uložte.

Zmena výšky odmeny pre Homeoffice:

1. Stále v agende Dochádzkové aktivity, vyberte aktivitu Odmena. 
2.
 Na karte 4 Ostatné v tabuľke Úprava odmeny pridajte zeleným + aktivitu Homeoffice, vpíšte jeden z variantov nižšie a zmeny uložte. 
3. Pokiaľ chcete upraviť odmenu len niektorým osobám, musíte im najskôr priradiť značkuPersonalistike a danú značku následne použiť aj tu.

TIP! Ak potrebujete upraviť odmenu za sviatky alebo víkendy, vyberte aktivitu Práca cez víkend, Práca vo sviatok, prípadne Práca nočná a pod.

Varianty úpravy odmeny

Hodinová odmena užívateľa môže byť upravená nasledujúcim spôsobom:

  • "+10%" alebo "-10%" : pripočíta / odpočíta 10% z pôvodnej čiastky k pôvodnej čiastke
  • "10%" : výsledok bude 10% z pôvodnej čiastky
  • "+10"  alebo "-10" : k pôvodnej sume hodinovej odmeny bude pripočítaných 10 jednotiek danej meny (CZK)
  • "10" : hodinová odmena bude upravená na hodnotu 10 jednotiek danej meny (CZK)