Skupiny oprávnení

Môžete si vytvoriť ľubovoľný počet skupín a každej nastaviť iné oprávnenia, napr. Zamestnanec, Vedúci, Majster, Administrátor.

Skupiny oprávnení združujú jednotlivé oprávnenia. Oprávnenia sa teda neprideľujú priamo používateľom, ale skupine, do ktorej sa potom jednotliví používatelia pridávajú. V systéme je založených niekoľko predvolených skupín oprávnení.  Napríklad skupina s názvom Mzdový účtovník obsahuje oprávnenie na prezeranie aj úpravu dochádzky ostatných užívateľov, služobných ciest, projektov a tiež na uzatváranie a otváranie dochádzky.

Menu užívateľ - Správa - Skupiny oprávnení môžete spravovať jednotlivé skupiny oprávnení a ich členov.

Po vybraní konkrétnej skupiny môžete na karte  2 Oprávnenia pridávať alebo odstraňovať jednotlivé oprávnenia. Ak je oprávnenie pridelené, môžu ho používatelia danej skupiny používať. Niektoré oprávnenia navyše podporujú detailnejšie nastavenia. Napríklad oprávnenie Úprava všetkej dochádzky dovoľuje vybrať iba tie strediská, na ktoré sa má oprávnenie vzťahovať. Viac o obmedzovaní oprávnení na jednotlivé strediská alebo len osoby s vybranou značkou/tagom/štítkom nájdete tu.

Jednotlivé skupiny oprávnení vrátane ich nastavenia sa taktiež dajú kopírovať.