Zaokrúhlenie a orezanie príchodov a odchodov

Orezanie času príchodu alebo odchodu

Je možné nastaviť aplikáciu tak, aby nepočítala do odpracovanej doby čas pred začiatkom zmeny alebo po konci zmeny, aj keď bol zamestnanec ešte v práci? Určite.

Ako nastaviť orezanie odpracovaného času:

1. Menu užívateľ (vaše meno vľavo hore) - Dochádzka - Dochádzkové aktivity - tlačítko Pridať.
2. Zo zoznamu vyberte Orezanie odpracovaného času.
3. V ponuke nastavení vyberte Sledované aktivity - Práca, poprípade ďalšie aktivity.
4. Ak sa má orezanie vzťahovať len na niektoré smeny, vyberte ich v poli Sledované smeny.

Varianta A - orezať presný čas od-do:
5. Vyberte zatržítkami, či sa má Orezávať čas pred začiatkom smeny/po konci smeny/oboje. Potvrďte tlačítkom Vybrať.
V poliach Orezávať začiatok/koniec od môžete prípadne upraviť, že sa nebude orezávať príchod presne na začiatok zmeny, ale napríklad 10 minút pred jej začiatkom. Teda ak zmena začína o 06:00, je možné sem vpísať 05:50.

6. Posun začiatku/konca zmeny - vyplníte v prípade, že chcete nastaviť pre viac zmien posun zmeny napr. -0:15 hod.
- Táto možnosť nie je možné kombinovať s orezaním na konkrétny čas.
Príklad: Zmena začínajúca o 8:00 sa po vyplnení políčka Posun začiatku zmeny: -0:15 hod. oreže na 7:45 hod.

7. Ak sa má orezanie vzťahovať len na niektoré strediská/značky, môžete to ďalej nastaviť v dochádzkovej aktivite na karte 5 Platí iba pre.

Príklad: Máme zmenu od 8 do 16:30 s pól hodinovou pauzou uprostred. Pani Nováková príde do práce o 7:50 a odíde 16:32. Orezanie odpracovaného času bude mať hodnotu -00:12 (oreže sa 10 minút pred smenou a 2 min po smene) a celková odpracovaná doba pani Novákovej za tento deň bude rovných 8:00.

Varianta B - orezať všetko, čo presahuje dĺžku zmeny:
5. Vyberte na karte 4 Ostatné stratégiu Všetko, čo prekračuje hranicu.

Príklad: Máme zmenu od 8 doo 16:30 s pól hodinovou pauzou uprostred. Pani Nováková namiesto plánovaných 8 pracovných hodín odpracuje 9,5h a je jedno, či na zmenu prišla o 7 ráno, o 10 doobeda alebo až na obed. V každom prípade sa celková Práca oreže o 1,5h, aby bolo vždy odpracované maximálne 8h.

6. Ak sa má orezanie vzťahovať len na niektoré strediská/značky, môžete to ďalej nastaviť v dochádzkovej aktivite na karte 5 Platí iba pre.

Zaokrúhlenie času príchodu a odchodu

Je možné zaokrúhľovať čas príchodov alebo odchodov jednotlivých pracovníkov? Učite. Na výber sú aj varianty zaokrúhlenia po 5, 10, 15, 20, 30 alebo 60 minútach.

Ako nastaviť zaokrúhlenie času príchodu a odchodu:

1. Menu užívateľ - Dochádzka - Dochádzkové aktivity - tlačítko Pridať.
2. Zo zoznamu vyberte Zaokrúhlenie času odchodu alebo Zaokrúhlenie času príchodu.
3. V ponuke nastavení vyberte požadované obdobie od-do, kedy sa má čas zaokrúhľovať a tiež, na koľko minút (10, 15, 30..).

V nastavení týchto aktivít je možné špecifikovať, v akom časovom intervale má byť kontrolované obdobie. Ďalej tiež, či sa toto zaokrúhlenie počíta obecne v týchto časoch, alebo sa vzťahuje len na konkrétne zmeny, ktoré je možné vybrať.

Čas príchodu sa vždy zaokrúhľuje smerom hore, napr. príchod o 07:05 sa zaokrúhli na 07:15. (na 15 min hore)
Čas odchodu sa vždy zaokrúhľuje smerom dole, napr. odchod o 15:05 sa zaokrúhli na 15:00. (na 15 min dole)

Rozdiel medzi zaokrúhlením a orezaním

Zaokrúhlenie - Máme smenu od 6:00. Pán Novák zadá príchod o 05:35. Čas sa zaokrúhli na 15 min hore, tj. 05:45. V systéme bude evidovaný príchod 15 min pred smenou.

Orezanie - Máme smenu od 06:00. Pán Novák zadá príchod o 05:35. Čas sa oreže na 06:00 - v systéme bude vždy evidovaný príchod presne v čase zmeny.