Evidencia COVID testov a notifikácie

Toto je postup, ako do Dochádzky GIRITON pridať možnosť evidovať Covid testy jednotlivých užívateľov a poprípade aktivovať upozornenie v prípade, keď si osoba s príliš starým testom vloží Príchod (nie Homeoffice).

1) Pridanie dochádzkovej aktivity

Najskôr pridáme novú dochádzkovú aktivitu, pomocou ktorej budeme výsledok COVID testu evidovať. Choďte do Menu užívateľ -> Dochádzka -> Dochádzkové aktivity -> Pridať -> zo zoznamu vyberte aktivitu typu "Poznámka", pomenujte ju "Negatívny Covid test", vyberte dátový typ Áno-Nie a potvrďte pridanie.

Voliteľne môžete pri novo pridanej dochádzkovej aktivite na karte "Platí iba pre" nastaviť, aby sa napríklad zobrazovala či nezobrazovala iba užívateľom z vybraných stredísk, alebo užívateľom s vybranou značkou. Ďalej môžete klikom na tlačidlo "Poradie" v hornej časti agendy Dochádzkové aktivity upraviť, na akom poradí sa nová aktivita bude zobrazovať.

V agende Dochádzka od tejto chvíle uvidíte nový stĺpec "Negatívny covid test", v ktorom si u jednotlivých osôb budete môcť zatrhnúť jednotlivé dni, v ktorých bol vykonaný negatívny covid test.

Pozn.: Pokiaľ si prajete nastaviť stráženie Covid testov iba pre určité osoby, tak si osoby, pre ktoré Covid testy neplatia, označte v agende Personalistika a na karte 1 Základné im vytvorte značku (kliknite do poľa "Značky", vpíšte ľubovoľný text, napr. "BezCovidTestu", stlačte enter a uložte zmeny.

- Ná základe tejto vytvorenej značky vyfiltrujte novo vytvorené aktivity (Negatívny Covid test a Príliš starý Covid test) na karte 5 Platí iba pre. Tj. Pridáte novú vytvorenú zančku "BezCovidTestu" do poľa "Netýka sa osôb so značkou" a uložíte zmeny.

2) Upozornenie, keď si užívateľ s testom starším ako 7 dní pípne Príchod

Choďte do Menu užívateľ -> Dochádzka -> Dochádzkové aktivity -> Pridať -> zo zoznamu vyberte aktivitu typu "Kontrola hodnoty aktivity", ktorú pomenujete "Príliš starý covid test" a potvrďte pridanie.

V spodnej tabuľke vyberte novo pridanú aktivitu "Príliš starý covid test" a na karte "1 Základné" nastavte pole "Platné od" na 22.11.2021. Na karte "4 Ostatné" vykonajte nastavenie podľa obrázku nižšie.

Pokiaľ si osoba s covid testom starším ako 7 dní pípne Príchod, objaví sa jej v grafike dochádzky daného dňa grafické upozornenie.

Môžete si tiež na domovskú obrazovku pridať widget "Problémové záznamy dochádzky", v ktorom v nastavení widgetu v "Typy zobrazených chýb" vyberiete iba novú aktivitu "Príliš starý covid test". Potom vám bude tento widget zobrazovať iba osoby a dni, v ktorých boli v práci bez platného covid testu.

3) Emailová notifikácia o osobe na pracovisku s príliš starým covid testom

Môžete aktivovať aj emailové upozornenie na prípady, keď si osoba bez platného covid testu pípne príchod. V Menu užívateľ -> Správa -> Plánované úlohy -> Pridať -> vyberte úlohu "Informuj užívateľa o chybách v dochádzke". Novo pridanú úlohu pomenujte "Príliš starý covid test" a nastavte ju podľa obrázku nižšie.

Plánovanú úlohu môžete nastaviť tak, aby odosielala email napr. ľuďom s vybranou značkou (teda napríklad vedúcim, ktorým dočasne pridelíte značku treba "dostavať InfoOCovidoch").