Integrácia iných webaplikácií do GIRITONu

Medzi existujúce agendy vo webovej aplikácii GIRITON môžete pridať aj ďalšie agendy, ktoré pri otvorení zobrazia ľubovoľnú webovú stránku či aplikáciu. V GIRITONe tak môžete zobraziť akúkoľvek vašu vnútropodnikovú webaplikáciu alebo napríklad zdieľanú Google Tabuľku, akoby to bola súčasť webovej aplikácie GIRITON. Webová stránka sa zobrazí ako iFrame.

Menu užívateľ (vaše meno vľavo hore) - Správa - Vlastné agendy, pridajte nový záznam pridajte nový záznam typu iFrame agenda (externá webová aplikácia). Nastavte názov, pod ktorým sa nová agenda užívateľom Giritonu zobrazí v paneli agend a tiež ikonku. Vyplňte URL adresu, na ktorej je vaša webová stránka alebo firemná webaplikácia dostupná. V karte "2 Platí iba pre" môžete obmedziť, ktorým používateľom sa táto nová agenda v ich webovej aplikácii Giriton zobrazí. Po uložení zmien sa znova prihláste do webovej aplikácie Giriton a ihneď uvidíte novú agendu.

Takto môžete vo webovej aplikácii Giriton založiť novú agendu nazvanú napríklad "Firemný videochat", ktorá bude mať v URL adrese vyplnenú adresu firemnej Google Meet miestnosti. Pri každom tvorení tejto agendy sa vo webovom prehliadači rovno zobrazí Google Meet pripojený do tejto miestnosti. Alebo napríklad agendu nazvanú "Google Tabuľka s grafmi dochádzky", v ktorej bude URL adresa vašej Google Tabuľky, ktorá pomocou REST api sťahuje dáta dochádzky z GIRITONu a ďalej s nimi pracuje. Pri každom otvorení tejto agendy sa zobrazí Google Tabuľka, ktorá si obratom stiahne dáta z Giritonu či odinakiaľ, vykoná nad týmito dátami výpočty a zobrazí výsledky a grafy.