Integrácia s Lunchdrive

Dochádzku GIRITON je možné jednoducho integrovať so systémom Lunchdrive na objednávanie a výdaj pokrmov. V praxi integrácia spočíva v tom, že Dochádzka GIRITON synchronizuje Personalistiku s Lunchdrive (takže keď založíte nového užívateľa v Giritone, objaví sa aj v Lunchdrive), ďalej v tom že na Pichacích hodinách Giriton je možné vykonávať objednanie jednotlivých pokrmov a nakoniec v tom, že Giriton dokáže z Lunchdrive sťahovať dáta o vydaných pokrmoch (a prípadne ich exportovať do mzdového SW).

Pri sprevádzkovaní integrácie postupujte takto:

1) Založte si firemný účet v Dochádzke GIRITON

V Personallistike majte vytvorených nejakých užívateľov. Ideálne používateľom prideľte čipy alebo číselné PIN kódy, aby pomocou nich mohli v Lunchdrive objednávať pokrmy.

2) Zriaďte si firemný účet v Lunchdrive

To urobíte na adrese www.lunchdrive.cz

Po založení účtu v Lunchdrive si v Lunchdrive tiež založte aspoň jednu Jedáleň/Výdajňu, a to v Lunchdrive > Menu > Klienti > Pridať nového klienta.

3) Zapnite synchronizáciu Personalistiky medzi Giritonom a Lunchdrive

Vo webovej aplikácii Lunchdrive choďte do menu užívateľ (tlačidlo vpravo hore s vašim menom/emailom) > API kľúče. Kliknutím na tlačidlo Vytvoriť nový API kľúč si vytvorte nový API kľúč (séria znakov). Tento kľúč si skopírujte.

Vo webovej aplikácii GIRITON choďte do Menu užívateľ > Správa > Plánované úlohy , kliknite na Pridať a vyberte plánovanú úlohu Synchronizácia s Lunchdrive - Personalistika. Následne sa vás Giriton spýta na váš Lunchdrive API kľúč, zadajte teda Lunchdrive API kľúč z predchádzajúceho kroku. Ak má váš Lunchdrive účet viac jedální, v ďalšom kroku si ešte vyberte, do ktorej jedálne chcete používateľa synchronizovať. Najčastejšie však bude jedáleň jediná.

Od tejto chvíle sa vám automaticky každých cca 5 minút prenášajú užívatelia z Giritonu do Lunchdrive, v oboch systémoch teda budete mať aktuálnu personalistiku.

4) Vytvorte si ďatelníček a urobte objednanie pokrmu

Pre vytvorenie jedálnych lístkov postupujte podľa pomocníka na www.lunchdrive.sk . Akonáhle budete mať jedálničky vytvorené, môžu v nich vaši používatelia vykonávať objednávky pokrmov a to pokojne aj na pichacích hodinách Giriton so systémom Android.

Na pichačkách prejdite do Menu (ikona troch čiarok) - Nastavenie - Objednanie pokrmov - zapnúť.

Potom sa na hlavnej obrazovke pod tlačidlom „+“ automaticky sprístupní nová kategória Objednávanie pokrmov, v ktorej sa stačí jednorazovo prihlásiť pod váš lunchdrive účet a potom už môžu túto sekciu využívať používatelia na objednávku pokrmov. Užívatelia si môžu pokrmy objednávať rovnakým čipom, PINom alebo odtlačkom prsta, ktorý používajú na vkladanie dochádzky.

5) Vydané pokrmy prenášajte z Lunchdrive do Giritonu

Pokiaľ chcete, môžete aktivovať aj prenos dát o vydaných pokrmoch z Lunchdrive do Giritonu, napríklad počet vydaných pokrmov jednotlivých osôb v jednotlivých dňoch alebo cenu týchto pokrmov.

Najprv v Dochádzke Giriton vytvorte novú dochádzkovú aktivitu, do ktorej sa výsledky budú ukladať. V  Menu užívateľ > Dochádzka > Dochádzkové aktivity  kliknite na Pridať a vyberte aktivitu typu Poznámka, pri ktorej zvoľte dátový typ Celé číslo. Aktivitu pomenujte napríklad "Počet odobraných pokrmov".

Následne v Menu užívateľ - Správa - Plánované úlohy pomocou Pridať pridajte úlohu  Synchronizácia s Lunchdrive - Vydané pokrmy

Pri pridaní úlohy opäť zadajte Lunchdrive API kľúč rovnako, ako v predchádzajúcom kroku (môžete použiť rovnaký kľúč). V sekcii Obdobie (za ktoré sa majú dáta prenášať) zvoľte najčastejšie  Konkrétny čas - Začiatok aktuálneho - Koniec aktuálneho mesiaca. V tabuľke Nastavenie importu potom pridajte nové nastavenie v ktorom budeme ukladať Počet pokrmov z Lunchdrive do novej dochádzkové aktivity Počet odobraných pokrmov v Giritone. Uložte zmeny. Túto novú dochádzkovú aktivitu si napríklad tiež môžete pridať do exportu do vášho mzdového systému.

6) Odkazy na webovú aplikáciu Lunchdrive vo webovej aplikácii Giriton

Lunchdrive funguje ako samostatná webová aplikácia. Vedúci, ktorý sa do Lunchdrive chystá vypísať nové obedy alebo prehliadať zoznam objednávok jednotlivých zamestnancov, otvorí aplkáciu Lunchdrive v novom okne webového prehliadača. Prihlásia sa loginom a heslom a prevedú, čo je potreba. Webovú aplikáciu Lunchdrive je možné pridať do ponuky agend vo webovej aplikácii Giriton rovnako, ako ktorúkoľvek webovú aplikáciu. Keďže sa dá očakávať, že vypisovať obedy a prezerať zoznam objednávok budú iba vedúci, doporučujeme pre novú Vlastnú agendu vhodne nastaviť oprávnenia, aby sa agenda zbytočne nezobrazovala bežným užívateľom.

TIP: Povedzme, že síce chcete do Giritonu prenášať vydané pokrmy, ale iba obedy, nie polievky, pitie alebo raňajky. Poprípade chcete tieto pokrmy v Giritone ukladať do oddelených kolónok a nesčítať polievky s obedami atď. 

V Lunchdrive majte Obedy označené skratkou napr. O1, O2, O3, zatiaľ čo raňajky napr. S popr. polievku ako P. V Giritone potom v plánovanej úlohe Synchronizácia s Lunchdrive - Vydané pokrmy v tabuľke Nastavenie importu nájdite stĺpec Podmienka. Do jednotlivých buniek môžete pomocou regulárneho výrazu napísať filter na skratku prenášaného pokrmu. Teda napr. ak chcete prenášať iba obedy, použijete regulárny výraz ^O.* ktorý zaistí, že sa prenesú/započítajú iba pokrmy, ktorých skratka začína písmenom O (teda O1, O2, O3) a nie raňajky so skratkou S atď.