Export do IS Karat

Export z Dochádzky GIRITON

Po prihlásení do webovej aplikácie v agende Dochádzka prepnite na požadovaný mesiac. V hornej časti kliknite na tlačidlo "Tlač", vyberte tlačovú zostavu "Export IS Karat" a po dokončení operácie si stiahnite CSV súbor s dátami o dochádzke. Keďže IS Karat neponúka vlastný univerzálny formát pre import podkladov pre mzdy, je možné, že váš dodávateľ IS Karat bude musieť váš Karat donastaviť.

  • Pokiaľ si prajete z GIRITONu exportovať ďalšie dochádzkové aktivity, ktoré máte v IS Karat vytvorené, bude treba im v GIRITONe nastaviť rovnaký kód, aký majú v IS Karat. V agende Dochádzka - Tlač - "Export IS Karat" - "Nastavenie exportu" - vyplňte do poľa "Kód aktivity" rovnaký kód, aký je použitý v IS Karat a uložte zmeny. Takto môžete okrem základných dochádzkových aktivít exportovať naviac napr. rôzne príplatky a prémie, ktoré si do Dochádzky GIRITON pridáte.
  • Pre správne spárovanie osôb v GIRITONe a IS Karat je nutné mať rovnako nastavené pole "Číslo zamestnanca" v GIRITONe v agende Personalistika, resp. "Číslo pracovného pomeru" v IS Karat. Tieto čísla je možné do GIRITONu naimportovať z IS Karat pri úvodnom importe zamestnancov, alebo ich doplniť neskôr ručne.

Popis exportného formátu

Exportný súbor bude v textovom tvare CSV, teda každý riadok zodpovedá jednej vete, pričom údaje vo vete sú od seba oddelené čiarkou.
Výnimkou je riadok začínajúci znakom # , ktorý predznamenáva komentár. Takto začínajúce riadky nesmú byť brané do ďalšieho spracovania. Rovnako tak riadky prázdne alebo obsahujúce iba medzery.
Začiatok oblasti dát bude uvádzaný vždy špeciálnym komentárom #BEGIN a naopak koniec oblasti dát bude uzavretý komentárovým riadkom #END

V exportnom súbore za dané obdobie platí, že pre každú mzdovú zložku každého pracovníka bude v exportnom súbore práve jedna veta. Každý pracovník teda môže mať v jedinom súbore viac viet – jednu vetu za každú mzdovú zložku s nenulovým obsahom. Každá veta ponesie identifikáciu príslušného mzdového obdobia, identifikáciu pracovníka, identifikáciu mzdovej zložky a potrebné údaje k danej mzdovej zložke.

Všeobecný tvar každej vety vyzerá nasledovne:
rok,mesiac,osoba,mzdzložka,údaj 1,údaj 2, ...
Jednotlivé prvky vety majú tento význam:
rok - rok spracovania miezd v tvare RRRR
mesiac - mesiac spracovania miezd v tvare MM
osoba - osobné číslo pracovníka v textovom tvare, teda v úvodzovkách
mzdzložka - numerický kód mzdové zložky
údaj1 - časový údaj pre mzdovú zložku
údaj2 - numerický údaj pre mzdovú zložku
údaj3 - numericky poradí úseku mzdové zložky, 0-pokiaľ ide o pokračovanie z minulého obdobia
údaj4 - dátum začatia úseku
údaj5 - numericky počet kalendárnych dní úseku
údaj6 - numericky počet zmeškaných zmien
údaj7 - časovo počet zmeškaných zmien