Export do KS Program

Export z Dochádzky GIRITON

Po prihlásení do webovej aplikácie v agende Dochádzka prepnite na požadovaný mesiac. V hornej časti kliknite na tlačidlo " Tlač", vyberte tlačovú zostavu "Export KS Program" a po dokončení operácie si stiahnite XML súbor s dátami o dochádzke.

  • Pokiaľ si prajete z GIRITONu exportovať ďalšie dochádzkové aktivity, ktoré máte v KS Program vytvorené, bude potrebné im v GIRITONe nastaviť rovnaký kód, aký majú v KS Programe. V agende Dochádzka - Tlač - "Export KS Program" - "Nastavenie exportu" - vyplňte do poľa "Kód aktivity" rovnaký kód, aký je použitý v KS Programe a uložte zmeny.
  • Pre správne spárovanie osôb v GIRITONE a KS Programe je nutné mať rovnako nastavené pole "Číslo zamestnanca" v GIRITONE v agende Personalistika, resp. "Číslo pracovného pomeru" v KS Programe. Tieto čísla je možné do GIRITONu naimportovať z KS Programu pri úvodnom importe zamestnancov, alebo ich doplniť neskôr ručne.