Export do XML

Dochádzkové dáta osôb za vybraný mesiac môžete exportovať okrem množstva rôznych tlačových zostáv a dokumentov Excel aj vo formáte XML. Ten je vhodný na strojové spracovanie dát alebo napríklad na importy do rôznych mzdových systémov (napr. Abra).

Pre export XML súboru s dátami dochádzky choďte do agendy  Dochádzka , kde po kliknutí na tlačidlo  Tlač  vyberte tlačovú zostavu s názvom "Export XML". V ďalšom kroku vyberte osoby, ktorých dochádzku chcete do exportu zahrnúť. Nakoniec bude zobrazené tlačidlo na stiahnutie vyexportovaného XML súboru.

Výsledný súbor obsahuje pre vybrané osoby kompletné dáta dochádzky na úrovni ako denných, tak aj mesačných súm, ďalej informácie o práci na jednotlivých projektoch (ak užívatelia používajú evidenciu práce na projektoch), dáta o dovolenkách, plánovaných zmenách a ďalšie. To všetko je prehľadne štruktúrované v XML súbore tak, aby sa súbor dobre nahral do iných systémov.