Prepojenie so SLACK

Dochdzka Giriton dokáže zasielať automatické upozornenie o rôznych udalostiach. Slack je cloudová platforma na posielanie správ v rámci tímu. Po registrácii na Slacku získate okrem možnosti používať aplikácie pre všetky mobilné aj desktopové platformy taktiež vlastnú doménu mojafirma.slack.com .

V Dochádzke Giriton v Menu užívateľ > Správa > Plánovené Akcie môžete nastaviť upozorňovanie napríklad na blížiace sa narodeniny užívateľov, neaktívne Pichacie hodiny, nedostatočný počet zamestnancov prítomnývh na vybranom stredisku alebo neskoré príchody zamestnancov.

U jednotlivých Plánovaných úloh môžete do poľa Adresy príemcov (E-mail, Slack) nastaviť emailovú adresu, na ktorú sa má upozornenie poslať. Do tohoto poľa môžete vpísať jednu či viac emailových adries oddelených medzerou. Namiesto emailovej adresy môžete použiť taktiež Slack webhook.

Po pridaní Slack webhooku ako adresu na zasielanie notifikácii z Giritonu prosím spravte tieto kroky:

  1. Choďte na vašu Slack adresu mojafirma.slack.com/services/new
  2. Vyhľadajte Incoming WebHook a kliknite na Add.
  3. Vyberte, na ktorý kanál su prajete upozornenie zasielať a stlačte Add Incoming WebHooks Integration
  4. Zo sekcie Setup Istructions skopírujte WebHook URL adresu (vo formáte https://hooks.slack.com/services/id_1/id_2/token ) do Giritonu do poľa Adresy príjemcov (E-mail, Slack) a uložte zmeny v Plánovanej úlohe.

Všetko je hotové, teraz Vám bude Giriton zasielať upozornenia priamo do vášho Slack kanálu.