Import Personalistiky

Je možné do aplikácie importovať zoznam používateľov? Ako je to s opakovaným importom, teda s aktualizáciou dát?

Menu Užívateľ - Správa - Import dát, je možné v niekoľkých krokoch vykonať import osôb z formátu CSV alebo Excel. Import je možné navyše vykonávať opakovane (napríklad pre aktualizáciu dát), jednotlivé osoby sa "spárujú" podľa Osobného čísla. Takže v praxi môžete vykonávať import z CSV alebo Excelu napr. každý mesiac s tým, že systém vykoná iba aktualizáciu zmenených dát. Dôležité je iba to, aby rovnaké osobné číslo patrilo vždy rovnakej osobe.

Podmienkou správneho fungovania je to, aby boli jednotlivé parametre importovaných užívateľov v samostatných stĺpcoch. Teda napríklad pri importe z Excelu je dôležité, aby bolo "Meno" a "Priezvisko" v dvoch samostatných stĺpcoch a nie v jednom zlúčenom stĺpčeku.

Ďalšou podmienkou je, aby v importnom súbore bol stĺpec s číslom osoby. Každá importovaná osoba potom musí mať svoje unikátne číslo (ktoré môže obsahovať aj znaky, takže číslo osoby napr. "Z001" je úplne v poriadku). Ideálne je použiť napr. čísla osôb zo mzdového systému, obzvlášť pokiaľ sa do mzd. systému chystáte z GIRITONu v budúcnosti exportovať. Ak nepoužívate vo firme osobné čísla, nechajte v Exceli vygenerovať napr. čísla: 1, 2, 3, ...

Každý stĺpec v importnom súbore musí mať svoje pomenovanie (napr. "Osobné číslo", "Telefón", ...), avšak nie je nutné vopred dodržať konkrétne názvy stĺpcov. Pri importe si vyberiete, ktorý stĺpec z importného súboru zodpovedá ktorej položke z GIRITONu. V prípade importu z Excelu sa potom predpokladá, že na prvom riadku sú názvy stĺpcov, na ďalších riadkoch sú už potom samotné dáta. Ukážku importného súboru  nájdete tu.