Import Projektov

Je možné do aplikácie importovať zoznam projektov? Ako je to s opakovaným importom, teda s aktualizáciou dát?

V Menu užívateľ - Správa - Import dát, je možné v niekoľkých krokoch previesť import projektov z formátu Excel. Import je možné vykonávať aj opakovane (napr. na aktualizáciu dát), jednotlivé projekty sa "spárujú" podľa Skratky projektu. Takže v praxi môžete vykonávať import z Excelu napr. každý mesiac s tým, že systém vykoná iba aktualizáciu zmenených dát. Dôležité je iba to, aby rovnaká skratka projektu patrila vždy rovnakému projektu.

Ukážku importného súboru nájdete tu.