Export a Import Kalendárov

GIRITON okrem iného obsahuje aj Kalendár. Môžete tak prehľadne zobraziť napríklad Dovolenky, Žiadosti o dovolenku alebo iné neprítomnosti. Jednotliví používatelia si tiež môžu v rámci GIRITONu vytvárať vlastné kalendáre, ktoré môžu byť aj zdieľané.

Tieto jednotlivé kalendáre sa dajú exportovať tak, aby ste ich mohli zobraziť napríklad vo svojom Outlooku alebo zdielanom Google Kalendári: 

1. Vo webovej aplikácii v Menu užívateľ (vaše meno vľavo hore) - Správa - Zdroje Kalendárov vyberte požadovaný kalendár (napríklad Dovolenky).

2. Začiarknite políčk  Kalendár dostupný ako iCal a uložte zmeny.

3. Následne v poli iCal URL uvidíte URL adresu zdieľaného kalendára, ktorú môžete vložiť napr. do Outlooku alebo do Google kalendára.

Ako pridať zdieľaný kalendár do nasledujúcich aplikácií nájdete tu:
- Google Kalendár: https://support.google.com/calendar/answer/37100?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=sk
- Outlook.com: https://support.office.com/sk-sk/article/ import-alebo-odb%C4%9Br-kalend%C3%A1%C5%99e-v-slu%C5%BEb%C4%9B-outlook-com-cff1429c-5af6-41ec-a5b4-74f2c278e98c
- Outlook pre Office 365 Outlook 2019 Outlook 2016 Outlook 2013: https://support.office.com/sk-sk/article/zobrazen%C3%AD-kalend%C3%A1%C5%99e-google-v-outlooku-c1dab514-0ad4-4811 -824a-7d02c5e7712

Import kalendárov

Podobne je možné vziať URL adresu zdieľaného kalendára napríklad z Outlooku, Office 365 alebo Google Kalendára a nechať ho nahrať do GIRITONu, kde sa zobrazí vedľa Dovoleniek, Žiadostí atď. v agende Kalendár.

1. Vo webovej aplikácii v Menu užívateľ - Správa - Zdroje Kalendárov kliknite na Pridať - Nový externý kalendár.

2. Následne vložte URL adresu  vášho externého kalendára a  uložte.

Tento kalendár sa teraz bude zobrazovať v GIRITONE.