Riešenie Whistleblowing Oznámenia

Ste v úlohe riešiteľa a dorazilo vám nové Oznámenie, alebo niektorý Oznamovateľ niečo doplnil k Oznámeniu, ktoré zaslal skôr. Vo webovej aplikácii GIRITON otvorte agendu Whistleblowing Oznámenia, v ktorej uvidíte všetky podané oznámenia.

Podľa stĺpca Čas poslednej aktualizácie ľahko nájdete tie Oznámenia, v ktorých od vašej poslednej návštevy pribudli novinky. Vyberte Oznámenie, na ktoré chcete reagovať.

V hornej časti uvidíte znenie tohto oznámenia, poprípade môžete s oznamovateľom komunikovať pomocou chatu. Pokiaľ oznamovateľ pri podaní oznámenia vyplnil email pre notifikácie, dostane oznamovateľ o vašej reakcii emailovú notifikáciu. Pokiaľ oznamovateľ pripojil k oznámeniu súbor ako prílohu, môžete ho tu stiahnuť.

Po vyriešení daného oznámenia zmeňte status oznámenia na Uzavreté. Uzavreté oznámenia si zobrazíte tak, že v hornej časti obrazovky zmeníte filter Status na Uzavreté.