Podanie Whistleblowing Oznámenia

Ak sa chystáte zaslať nové Oznámenie, najprv načítajte Whistleblowing formulár, pomocou ktorého chce podať nové Oznámenie. Formulár si môžete vybrať v mobilnej appke Moja Dochádzka -> Whistleblowing Oznámenie, na Píchacích Hodinách -> Whistleblowing oznámenia alebo načítaním QR kódu daného Formulára svojim mobilným telefónom.

Vo formulári zvoľte Nové oznámenie. Vyberie Kategóriu oznámení a Riešiteľa, ktorému má vaše Oznámenie doraziť.
- Do poľa Email pre notifikácie vám odporúčame vyplniť váš osobný (nie firemný) email. Na túto adresu vám budú chodiť notifikácie po tom, čo sa Riešiteľ začne vášmu Oznámeniu venovať. Táto emailová adresa sa v systéme nikomu nezobrazí.
- Do poľa Správa vyplňte text vášho oznámenia.
- K oznámeniu môžete pripojiť aj prílohu, napríklad obrázok alebo dokument. V dokumentoch typu Obrázok, PDF, Word a Excel odstraňujeme metadáta, ktoré by mohli odhaliť Oznamovateľa.
Po odoslaní oznámenia sa zobrazí stránka s kódom. Tento kód si opíšte alebo odfoťte. Pomocou neho môžete neskôr nadviazať na vaše oznámenie, doplniť ďalšie informácie alebo pokračovať v chate s riešiteľom. Pokiaľ ste vyplnili email pre notifikácie, dorazí vám tento kód na email.

Dodatočné doplnenie informácií k skôr podanému Oznámeniu

Načítajte Whistleblowing Formulár, pomocou ktorého ste predtým podali Oznámenie. Formulár si môžete vybrať v mobilnej appke Moja Dochádzka -> Whistleblowing Oznámenie, na Píchacích Hodinách -> Whistleblowing oznámenia alebo načítaním QR kódu daného Formulára svojim mobilným telefónom. Do poľa Zadajte kód oznámenia zadajte kód, ktorý ste si opísali pri podaní Oznámenia a zobrazí sa oznámenie, ktoré ste predtým podali.
Pokiaľ ste pri podaní oznámenia zadali vašu mailovú adresu, dorazil vám emailom odkaz, ktorý vedie priamo na vaše oznámenie.

Vo vašom oznámení si môžete prečítať reakciu riešiteľa, pokračovať v chate s riešiteľom alebo treba dodatočne pridať ďalšiu prílohu.