Odosielanie SMS

GIRITON ponúka modul Zasielanie SMS správ na mobilné telefóny užívateľov. Odosielanie SMS je možné využiť napríklad pri dvojfaktorovém prihlasovanie.

Aktivácia

Pre aktiváciu modulu Zasielanie SMS správ sa prihláste ako užívateľ s oprávnením Administrátor do webovej aplikácie Giriton. V Menu používateľ -> Vaša spoločnosť aktivujte modul Zasielanie SMS správ a potvrďte. Od tejto chvíle je modul Zasielanie SMS správ aktivovaný.

Cena

Funkcia Zasielanie SMS správ je spoplatnená čiastkou 17 € mesačne plus 0,081 € za každú odoslanú SMS. Teda pokiaľ je počas mesiaca odoslaných napríklad 50 SMS správ, bude za Zasielanie SMS správ v danom mesiaci účtované 50 x 0,081 + 17 = 21,05 € bez DPH. Vo fakturacii za Giriton potom bude modul Zasielanie SMS správ fakturovaný ako samostatná položka.