Moja dochádzka

Videonávod ▶ Moja Dochádzka

A plikácia Moja dochádzka (pre  AndroidiPhoneWindows) sa obvykle inštaluje na mobilný telefón každej osobe, ktorá má aplikáciu používať. Tým sa líši od Pichacích hodín, ktoré slúžia na jednom tablete často väčšiemu množstvu užívateľov.
Typicky si Moju dochádzku inštalujú osoby, ktoré sa často pohybujú v teréne, teda vodiči alebo obchodní zástupcovia. Dochádzku potom môžu vždy pohodlne vkladať z vlastného telefónu a to vrátane zaznamenávania služobných ciest a GPS polohy.
Ďalšími typickými užívateľmi Mojej Dochádzky sú manažéri alebo vedúci oddelení, ktorí cez aplikáciu môžu kontrolovať dochádzku ostatných užívateľov (ak na to majú v rámci systému potrebné oprávnenia).
Okrem zadávania dochádzky je možné v aplikácii sledovať aj Vlastnú dochádzku, Plán zmien (svoj či ostatných, podľa oprávnenia), Prácu na projektoch, či podávať žiadosti o dovolenku a pod. Ak má užívateľ v Personalistike vyplnené aj svoje telefónne číslo, je možné mu z aplikácie rovno zavolať, napr. v prípade neskorého príchodu.
Moju dochádzku môžete tiež využiť na indikáciu príchodov a odchodov do vopred nastavenej Geofence zóny. Užívateľ si tak nemusí čipovať dochádzku, bude sa mu zadávať automaticky podľa jeho GPS polohy.