Agenda Dochádzka

Videonávod ▶ Agenda Dochádzka

Tlačidlá a filtre

Po rozkliknutí agendy Dochádzka sa užívateľovi ponúkne veľká tabuľka s mesačným prehľadom jeho dochádzky. Ak má užívateľ oprávnenie prezerať dochádzku aj iným kolegom, môže použiť v hornej časti obrazovky filter pre jednotlivé strediská a užívateľov. Ďalej v hornej časti obrazovky môže prepínať medzi jednotlivými mesiacmi a taktiež vyberať rôzne varianty zobrazenia - prehľad osoby, denný prehľad, mesačný prehľad (1).

Ikonou auta (2) sa dostanete do agendy Služobnej cesty.

Ponúka sa tu tiež tlačidlo Tlač (3), ktoré umožní vybrať si z mnohých tlačových zostáv a následne ich exportovať do viacerých formátov (vhodné pre mzdové účtovníctvo). 

Ikony so zatvoreným a otvoreným zámkom (4) slúžia na uzatváranie a otváranie dochádzky - po ukončení mesiaca je vhodné dochádzku uzamknúť, aby v nej používatelia už nemohli vykonávať zmeny a nelíšil sa tak napríklad výsledok dochádzky s výplatou užívateľa.

Tlačidlo s dvoma šípkami (5) umožňuje aktualizovať dochádzku bez nutnosti sa odhlasovať a prihlasovať.

Ikona oka (6) slúži na kontrolu fotiek, pokiaľ ich dané zariadenie zhotovuje.

Hlavné zobrazenie dochádzky

Hlavná tabuľka ponúka mesačný prehľad konkrétnej osoby, jej naplánované zmeny a konkrétne záznamy z jednotlivých dní.

V tabuľke Sumy (1) sú zobrazené celkové údaje dochádzky za celé zobrazené obdobie. Po vybratí konkrétneho dňa v tabuľke je možné zobraziť detaily tohto dňa v karte Záznamy (2) a pokiaľ na to má užívateľ oprávnenie, je možné tu tieto údaje aj upravovať. Rovnako tak sa detailné informácie o konkrétnom dni zobrazia po nabehnutí myšou na vybraný deň.

V prípade, že je dochádzka v niektorom dni problémová (užívateľ zabudol odčipovať príchod, čipoval iba odchod), zobrazí sa na tomto riadku červený výkričník (3).

Pokiaľ došlo k prepísaniu výsledku niektorej z editovateľných aktivít, je toto pole zvýraznené na  zeleno (4).

Žiadosti (5) vybraného užívateľa (o lekára, dovolenku, ...) sú vo výkaze zobrazené šráfovane. V karte Záznamy je možné kliknutím na ikonku ozubeného kolieska zobraziť okno s detailom vybranej žiadosti.

Vkladanie dochádzky

Záznamy sa v dochádzke objavujú automaticky, ak užívateľ použije na zadanie mobilnú aplikáciu, pichacie hodiny či widget na domovskej stránke webovej appky. Dochádzku však môžete vložiť aj ručne (pokiaľ na to máte oprávnenie). 

1. Kliknite do konkrétneho dňa, vpravo v detaile sa zobrazí tabuľka Záznamy.
2. Tu v riadku so zeleným tlačidlom + vyberiete aktivitu, ktorú chcete pridať a čas, od kedy sa má počítať.
3. Kliknutím na zelené tlačidlo + pridáte ďalší riadok, ktorý bude túto aktivitu ukončovať v inom čase. Každá aktivita musí mať svoj začiatok a koniec (ikona play a stop).
4. Zmeny uložte.

Hromadné vkladanie

1. Vo webovej aplikácii v agende Dochádzka kliknite na zelené tlačidlo +Pridať a objaví sa ďalšia ponuka, v ktorej je aj Hromadné vloženie. To vyberte.
2. Otvorí sa tabuľka kalendára, v ktorej ťahaním myši označíte požadované dni, ktoré má aktivita trvať.
3. Potom sa zobrazí ďalšie okno pre bližšiu špecifikáciu. Tu kliknite na pole na vybranie osoby a vyberte len tie osoby, u ktorých chcete aktivitu zaznamenať.
4. Potom vyberiete aktivitu, dátum alebo čas, kedy má trvať. Všetko uložíte tlačidlom OK a následne v kalendári tlačidlom Uložiť.


Tímto způsobem lze také hromadně vložit směny, díky čemuž můžeme vložit do plánu směn konkrétní směnu, konkrétní plánovač směn, případně vlastní plánovač směn, který přiřadí směny v daných dnech do konkrétního střediska. 

TIP!  Pokiaľ máte zapnuté zátržítko Iba v dňoch s plánovanou zmenou, potom sa vloží daná aktivita len do tých dní, kde je skutočne naplánovaná zmena. Pokiaľ sa Vám teda aktivita na prvýkrát nepodarí vložiť, skontrolujte, či máte všade vložené zmeny. Buď ich potom vložte alebo dané zátržítko vypnite.