Agenda Dochádzka

Videonávod ▶ Agenda Dochádzka

Tlačidlá a filtre

Po rozkliknutí agendy Dochádzka sa užívateľovi ponúkne veľká tabuľka s mesačným prehľadom jeho dochádzky. Ak má užívateľ oprávnenie prezerať dochádzku aj iným kolegom, môže použiť v hornej časti obrazovky filter pre jednotlivé strediská a užívateľov. 

Ďalej v hornej časti obrazovky môže prepínať medzi jednotlivými mesiacmi a taktiež vyberať rôzne varianty zobrazenia - prehľad osoby, denný prehľad, mesačný prehľad (1).

Pre denný a mesačný prehľad je možné využiť aj filtre na zobrazenie vybranej skupiny zamestnancov.

Denný prehľad

 • iba aktívne osoby - iba používatelia s vloženou aktivitou pre daný deň
 • iba plánované osoby - iba používatelia s naplánovanou výmenou
 • iba osoby s chybami - iba používatelia, ktorí majú chyby v dochádzke
 • osoby s príchodom medzi - obmedzí užívateľa v časovom rozmedzí podľa príchodu do práce
 • osoby s prebiehajúcou aktivitou - iba používatelia so špecifickou prebiehajúcou aktivitou
 • osoby s otvorenou / uzavretou dochádzkou - zobrazia iba užívateľa s otvorenou alebo zatvorenou dochádzkou
 • porovnanie hodnoty aktivity - zobrazí používateľa podľa výšky hodnoty aktivity

Mesačný prehľad

 • iba aktívne osoby - iba používatelia s vloženou aktivitou pre daný mesiac
 • iba osoby s chybami - iba používatelia, ktorí majú chyby v dochádzke
 • osoby s otvorenou / uzavretou dochádzkou - zobrazia iba užívateľa s otvorenou alebo zatvorenou dochádzkou
 • porovnanie hodnoty aktivity - zobrazí používateľa podľa výšky hodnoty aktivity

Ikonou auta (2) sa dostanete do agendy Služobnej cesty.

Ponúka sa tu tiež tlačidlo Tlač (3), ktoré umožní vybrať si z mnohých tlačových zostáv a následne ich exportovať do viacerých formátov (vhodné pre mzdové účtovníctvo). 

Ikony so zatvoreným a otvoreným zámkom (4) slúžia na uzatváranie a otváranie dochádzky - po ukončení mesiaca je vhodné dochádzku uzamknúť, aby v nej používatelia už nemohli vykonávať zmeny a nelíšil sa tak napríklad výsledok dochádzky s výplatou užívateľa.

Tlačidlo s dvoma šípkami (5) umožňuje aktualizovať dochádzku bez nutnosti sa odhlasovať a prihlasovať.

Ikona oka (6) slúži na kontrolu fotiek, pokiaľ ich dané zariadenie zhotovuje.

Pomocou ikony Nastavenie (7) je možné zmeniť vyhľadávanie v poli pre meno užívateľa. Môžete tak možnosti pre vyhľadávanie rozšíriť o ďalšie položky ako je číslo zamestnanca, stredisko alebo pracovnú pozíciu.

Ikona otáznika (8) odkáže používateľa na online pomocníka pre danú agendu.

Hlavné zobrazenie dochádzky

Hlavná tabuľka ponúka mesačný prehľad konkrétnej osoby, jej naplánované zmeny a konkrétne záznamy z jednotlivých dní.

V tabuľke Sumy (1) sú zobrazené celkové údaje dochádzky za celé zobrazené obdobie. Po vybratí konkrétneho dňa v tabuľke je možné zobraziť detaily tohto dňa v karte Záznamy (2) a pokiaľ na to má užívateľ oprávnenie, je možné tu tieto údaje aj upravovať. Rovnako tak sa detailné informácie o konkrétnom dni zobrazia po nabehnutí myšou na vybraný deň.

V prípade, že je dochádzka v niektorom dni problémová (užívateľ zabudol odčipovať príchod, čipoval iba odchod), zobrazí sa na tomto riadku červený výkričník (3).

Pokiaľ došlo k prepísaniu výsledku niektorej z editovateľných aktivít, je toto pole zvýraznené na zeleno (4).

Žiadosti (5) vybraného užívateľa (o lekára, dovolenku, ...) sú vo výkaze zobrazené šráfovane. V karte Záznamy je možné kliknutím na ikonku ozubeného kolieska zobraziť okno s detailom vybranej žiadosti.

Vkladanie dochádzky

Záznamy sa v dochádzke objavujú automaticky, ak užívateľ použije na zadanie mobilnú aplikáciu, pichacie hodiny či widget na domovskej stránke webovej appky. Dochádzku však môžete vložiť aj ručne (pokiaľ na to máte oprávnenie). 

1. Kliknite do konkrétneho dňa, vpravo v detaile sa zobrazí tabuľka Záznamy.

2. Tu v riadku so zeleným tlačidlom + vyberiete aktivitu, ktorú chcete pridať a čas, od kedy sa má počítať.

3. Kliknutím na zelené tlačidlo + pridáte ďalší riadok, ktorý bude túto aktivitu ukončovať v inom čase. Každá aktivita musí mať svoj začiatok a koniec (ikona play a stop).

4. Zmeny uložte.

Aktivita Práce a Práca (celkom)

Aktivita Práca značí odpracovanú činnosť iba pre dochádzkovú aktivitu s názvom Práca. Ak je teda vložená aktivita Práca, hodnoty sa budú pripisovať iba pre ňu. Ak je vložená aktivita Home Office, bude odpracovaná doba pripísaná pre aktivitu Home Office.

Práca (celkom) je suma všetkých pracovných aktivít za dané obdobie/deň. Pokiaľ je teda aktivita nastavená ako pracovná, bude odpracovaná doba pripísaná do sumy Práce (celkom).

Príklad:

 • Práca: 6 hodín
 • Home office: 2 hodiny
 • Práca (celkom): 8 hodín

Hromadné vkladanie

1. Vo webovej aplikácii v agende Dochádzka kliknite na zelené tlačidlo +Pridať a objaví sa ďalšia ponuka, v ktorej je aj Hromadné vloženie. To vyberte.

2. Otvorí sa tabuľka kalendára, v ktorej ťahaním myši označíte požadované dni, ktoré má aktivita trvať.

3. Potom sa zobrazí ďalšie okno pre bližšiu špecifikáciu. Tu kliknite na pole na vybranie osoby a vyberte len tie osoby, u ktorých chcete aktivitu zaznamenať.

4. Potom vyberiete aktivitu, dátum alebo čas, kedy má trvať. Všetko uložíte tlačidlom OK a následne v kalendári tlačidlom Uložiť.

Tímto způsobem lze také hromadně vložit směny, díky čemuž můžeme vložit do plánu směn konkrétní směnu, konkrétní plánovač směn, případně vlastní plánovač směn, který přiřadí směny v daných dnech do konkrétního střediska. 

TIP: Pokiaľ máte zapnuté zatržítko Iba v dňoch s plánovanou zmenou, potom sa vloží daná aktivita len do tých dní, kde je skutočne naplánovaná zmena. Pokiaľ sa Vám teda aktivita na prvýkrát nepodarí vložiť, skontrolujte, či máte všade vložené zmeny. Buď ich potom vložte alebo dané zátržítko vypnite.

Hromadné mazanie

1. Vo webovej aplikácii v agende Dochádzka kliknite na červené tlačidlo smetného koša a objaví sa možnosť pre Hromadné mazanie záznamov v dochádzke.

2. V možnosti vyberte užívateľa a dni, pre ktorých chcete v dochádzke zmazať záznamy aktivít.

3. Potom vyberiete aktivitu ktorú chcete z dochádzky odstrániť. Zmazanie záznamov potvrdíte stlačením tlačidla Áno.

Uzatváranie dochádzky

Akonáhle nastane nový mesiac a zamestnanci majú riadne evidované aktivity, môžete dochádzku za predošlý mesiac uzavrieť. Uzamknutím dochádzky sa hodnoty pracujúce s výpočtami naprieč mesiacmi z uzamykaného mesiaca prenášajú do ďalšieho mesiaca. Uzamknutá dochádzka tak prenáša hodnoty pre aktivity (náhradné voľno, fond dovolenky) do ďalšieho mesiaca.

Na uzavretie dochádzky je však nutné dodržať niekoľko pravidiel. Ak dochádzka za predchádzajúce mesiace nie je uzavretá alebo nie je uzavretá v správnom poradí, objavia sa príslušné oznámenia.

Neuzavretá dochádzka

Ak máte za predchádzajúce mesiace neuzavretú dochádzku, v pravom paneli sa zobrazí upozornenie. Po rozkliknutí oznámenia je možné ľahko zistiť, ktoré mesiace nie sú uzavreté a je teda nutné dochádzku pre dané mesiace uzavrieť.

Nesprávne poradie uzatvárania dochádzky

Môže sa stať, že za predchádzajúce mesiace uzatvoríte dochádzku, ale aj tak sa zobrazí upozornenie. Pokiaľ máte v dochádzke upozornenie na nesprávne poradie v uzatváraní dochádzky, znamená to, že ste dochádzku neuzavreli chronologicky, teda mesiac po mesiaci. V takom prípade je nutné pre dané mesiace dochádzku otvoriť a potom chronologicky uzavrieť. To sa dá urobiť hromadne cez tlačidlo zámku a vybraním daných mesiacov.

PRÍKLAD: Od januára do septembra mám uzavretú dochádzku. V októbri som zabudol dochádzku uzavrieť. Potom som uzavrel november aj december. Dochádzka mi zobrazila, že nemám uzavretý október. Ten som teda uzavrel. Keďže bol november a december uzavretý skôr ako október, zobrazí sa mi hláška o nesprávnom poradí uzavretia. Je teda nutné otvoriť dochádzku od decembra po október a potom chronologicky uzavrieť.