Plánovače zmien

Videonávod ▶ Ako vytvoriť nový plánovač zmien?

Plánovač zmien zamestnancom automaticky pripravuje plán zmien. Nemusíte teda ručne vypisovať zmeny na každý deň, pokiaľ máte užívateľov, ktorí majú len jednu zmenu (napr. celý mesiac Rannú) alebo sa im pravidelne opakuje (napr. párny týždeň Ranná, nepárny týždeň Popoludňajšia).

Plánovače zmien sú dostupné v  Menu Užívateľ - Dochádzka - Plánovače zmien. Po registrácii je v účte vytvorených niekoľko predvolených plánovačov zmien. Tie je možné editovať. Do systému je samozrejme možné vkladať vlastné plánovače zmien.

Ako vytvoriť plánovač zmien

  1. Choďte do Menu užívateľ - Dochádzka - Plánovače zmien.
  2. Kliknutím na tlačidlo Pridať vytvorte nový plánovač a pomenujte ho.
  3. Vyberte nový plánovač v zozname, zeleným + pridajte vybraný počet týždňov a nastavte si na každý deň potrebnú zmenu kliknutím na hviezdičky.
  4. Zmeny uložte.

Plánovač sám spočíta, koľko hodín priemerne za týždeň plánujete.

TIP: Pokiaľ evidujete dovolenku v GIRITION podľa aktuálnej legislatívy, odporúčame neplánovať smeny na sviatok. Taký deň by sa do výpočtu dovolenky počítal dvakrát.

Ako priradiť plánovač zmien konkrétnym používateľom

  1. Prejdite do agendy Personalistika.
  2. Vyberte osobu (prípadne osoby pomocou zatržítka), ktorým chcete dať konkrétny plánovač zmien.
  3. Hore v detaile na karte Dochádzka vyberte ten plánovač, ktorý má ich plán zmien predpripravovať.
  4. Zmeny uložte. V agende Plán zmien sú teraz pripravené zmeny na celý mesiac.