Plán zmien

Videonávod  ▶ Ako funguje plán zmien?

Jednotlivým užívateľom je možné v agende Plán zmien pripravovať plán zmien na jednotlivé dni v mesiaci. Zmeny sú tu v konkrétnych dňoch priradené jednotlivým užívateľom. Ak má aktuálny užívateľ oprávnenie meniť plán zmien, môže hodnoty v poliach meniť a zmeny následne uložiť. Pre pridelenie zmeny užívateľovi v daný deň napíšte do príslušného políčka jej skratku. Skratky nájdete vypísané v pravej dolnej tabuľke pod položkou Legenda.Vo filtroch je možné nastaviť zobrazenie konkrétneho mesiaca a strediska.


Po kliknutí na tlačidlo Uložiť zmeny je plán zmien na dané obdobie zafixovaný a napr. zmena plánovačov zmien u jednotlivých osôb už nebude mať vplyv na plán zmien v tomto období.


Tlačidlo Tlač (1) ponúkne viac tlačových zostáv pre prehľad plánu zmien. Zostavy je možné ukladať v rôznych formátoch.

Ikony zámkov (2) umožňujú pevne uzamknúť plán zmien, takže sa nedá ručne upraviť, musel by sa zase odomknúť. 

Kúzelnou paličkou (3) môžete užívateľom doplniť dochádzku podľa ich plánovaných zmien.

Tlačidlo Hromadné vkladanie (4) umožňuje vložiť aktivitu ľubovoľne viacerým užívateľom naraz. Toto je možné aj cez agendu Dochádzka a tlačidlo Pridať.

Ikonou koša (5) môžete zmazať plán zmien daným osobám.

Plán zmien osoby je vopred daný (napr. celý mesiac Ranný)

Aby nebolo nutné ručne vytvárať plán zmien pre zamestnancov, ktorí mávajú plán nemenný (napr. Jana Nováková má obvykle celý mesiac Rannú zmenu), pripravili zme tzv. Plánovače zmien. Tie potom jednotlivým užívateľom automaticky predvypĺňajú Plán zmien. 

Plán zmien osoby sa mení, operatívne plánovanie

Môže sa stať, že pri plánovaní zmien potrebujete nastavovať dĺžku zmien operatívne. Často sa napr. menia časy začiatkov a koncov zmien, ktoré potrebujete jednotlivým užívateľom plánovať. Nevystačíte si tak s preddefinovanými zmenami, pretože by ste tu vytvárali veľké množstvo rôznych kombinácií začiatkov+koncov zmien.


V takom prípade môžete do políčok v Pláne zmien napísať čas trvania zmeny vo formáte časOd-časDo, teda napr. "8-12:30" (bez medzier). Pokiaľ systém nenájde preddefinovanú zmenu s touto skratkou, vytvorí jednorazovú zmenu len pre tohto užívateľa. Po dokončení úprav nezabudnite uložiť zmeny.