Nový kalendár

Do agendy kalendár je možné pridať aj nové kalendáre - či už importované externé kalendáre alebo kalendáre konkrétnych dochádzkových aktivít jednotlivých užívateľov. Napríklad chcete vidieť, kedy má kto vo firme naplánovanú aktivitu Lekár alebo podanú Žiadosť o dovolenku.
Ako pridať nový kalendár z dochádzky:

1.  Vo webovej aplikácii choďte do Menu užívateľ - Dochádzka - Zdroje kalendárov.  

2.  Kliknite na tlačidlo Pridať a z ponuky vyberte možnosť Nový kalendár z dochádzky (prípadne ďalšie typy, ako "Kalendár z plánu zmien", "Kalendár sviatkov" atď.). V ďalšej ponúkanej tabuľke vyberte tú aktivitu, ktorú chcete pridať do kalendára, v našom prípade aktivita Lekár.

3.  V zozname vytvorených kalendárov vyberte novo vytvorený kalendár

V jeho nastavení potom môžete zvoliť ďalšie preferencie, napríklad, či je kalendár verejný (nutnosť, ak ho má vidieť niekto iný ako Vy) alebo či ho chcete exportovať do inej aplikácie.

Na karte 2 Platí iba pre môžete pri kalendároch z dochádzky nastaviť jednak to, koho dáta sa majú v kalendári zobrazovať a tiež to, komu sa daný kalendár ponúkne na zobrazenie. Napríklad môžete vytvoriť kalendár Dovoleniek, ktorý zobrazuje Dovolenky všetkých užívateľov so značkou "robotník" a tento kalendár si môžu zobraziť všetci používatelia so značkou "vedúci". 

4.  Agendu Kalendár aktualizujte (zavrite a otvorte) a následne si nový kalendár zaškrtnite, aby sa zobrazil. 

V agende Kalendár potom môžete tiež filtrovať konkrétne obdobie alebo strediská.

Viac k importom a exportom kalendárov nájdete  tu .