Notifikácie o žiadostiach

V tomto článku si ukážeme, ako fungujú automatické notifikácie o žiadostiach.

Aké notifikácie chodia vedúcim

  • Pokiaľ má vedúci pracovník nastavené v Skupinách oprávnení právo Prezerať žiadosti a Schvaľovať žiadosti, potom mu budú chodiť notifikácie o nových žiadostiach jeho podriadených.
  • Ak sú jeho oprávnenia obmedzené napr. na užívateľov konkrétneho strediska alebo so značkami, budú mu chodiť žiadosti len od týchto vybraných osôb.
  • Notifikácie mu chodia, pokiaľ má vyplnenú e-mailovú adresu v agende Personalistika na karte 2 Kontakt.

  • Ak je to žiadúce a je potrebné nastaviť špeciálne pravidlo napríklad pre administrátora, je možné nastaviť, že budú chodiť žiadosti užívateľov bez ohľadu na to, aké oprávnenia daný vedúci má.
  • Toto je možné nastaviť v Menu užívateľ (Vaše meno vľavo hore) - Správa - Plánované úlohy - Nové žiadosti dochádzky. Tlačidlom Pridať vložiť novú úlohu Informuj o zmenách v žiadostiach.

    Podrobné vysvetlenie je v priloženom screenshote.

Aké notifikácie chodia užívateľom

  • Pokiaľ má užívateľ vyplnenú e-mailovú adresu v agende Personalistika na karte 2 Kontakt, potom mu budú chodiť notifikácie o stave jeho žiadostí.
  • Pre všetkých užívateľov je nastavené zasielanie notifikácií o stave žiadostí rovnakou formou.
  • Ak je potrebné pre niekoho nastaviť iné pravidlo či pozmeniť východiskové nastavenie, je možné to vykonať v Menu užívateľ - Správa - Plánované úlohy - Schválené žiadosti dochádzky. Podrobné vysvetlenie je v priloženom screenshote.