Náhradné voľno (nadčas)

GIRITON počíta užívateľovi náhradné voľno podľa Vašich preferencií. Môže ho počítať podľa plánovaných zmien, alebo podľa týždenného pracovného fondu. Rovnako je na Vás, či budete náhradné voľno niekomu prevádzať alebo preplácať.

Náhradné voľno podľa zmien

Čokoľvek je odpracované naviac, ako je dĺžka naplánovanej zmeny, sa počíta ako nadčas, teda kladné náhradné voľno. Ak má zamestnanec odpracované menej, potom sa náhradné voľno počíta s mínusom. Zmeny nastavíte podľa návodu tu. Toto je štandardné nastavenie systému už pri založení účtu.

Príklad: Užívateľ má zmenu 6-14:00, teda 8 pracovných hodín.
Ak pracuje v čase 6-15:00, stĺpec Náhradné voľno Σ mu zapíše 01:00h nadčasu. - Odpracoval o 1h viac ako stanovuje zmena.

Ak pracuje v čase 6-12:00, stĺpec Náhradné voľno Σ mu zapíše -02:00h nadčasu. - Odpracoval o 2h menej ako stanovuje zmena.


Náhradné voľno podľa týždenného pracovného fondu

Pokiaľ je pracovný fond napr. 40h/týždeň, systém si dopočíta, že je to 8h/pracovný deň. Čokoľvek je odpracované viac ako je dĺžka tohto denného pracovného fondu, počíta sa ako nadčas, teda kladné náhradné voľno a naopak. Toto sa používa v prípadoch, keď firma nerieši zmeny alebo má veľa užívateľov s rôznymi úväzkami.
1. V agende Personalistika na karte 5 Dochádzka zadajte hodnotu Týždenného pracovného času, spravidla sa zadáva 40.
2.Menu užívateľ (Vaše meno vľavo hore) - Dochádzka - Dochádzkové aktivity nájdete Náhradné voľno Σ.
3. Na karte 4 Ostatné vpravo vyberte Počítať podľa: Týždenný pracovný čas - Nadčas a v ponúkanej roletke vyberieme Ostatní užívatelia. Zmeny uložte.


Platené/prevádzané náhradné voľno

Môžete si vybrať, či chcete nadčasy prevádzať do ďalších mesiacov, alebo ich evidovať ako preplatené. Nastaviť si to môžete kedykoľvek sami.
1.Menu užívateľ - Dochádzka - Dochádzkové aktivity nájdite Náhradné voľno preplatené.
2. Prepnite sa na kartu 4 Ostatné a vyberte tu, či chcete preplácať všetko alebo nepreplácať nič (= prevádzať do ďalších mesiacov). Zmeny uložte.
3. Pokiaľ chcete preplácať nadčasy len niektorým ľuďom, musíte im najskôr priradiť značkuPersonalistike a danú značku následne použiť aj tu.