Zmeny

Aby GIRITON správne počítal množstvo nadčasov, odmien a pod., je potrebné mať u každého zamestnanca nastavenú zmenu v požadovanej dĺžke pracovných hodín.

(Ranné, Popoludňajšie, Nočné) vrátane všetkých potrebných parametrov a sú tak pripravené na použitie. Tu môžete ľubovoľne zmeny pridávať, či meniť nastavenia tých existujúcich. Počet zmien nie je obmedzený.

Ako vytvoriť novú zmenu:

 1. V agende Menu Užívateľ - Dochádzka - Zmeny kliknite hore na tlačidlo Pridať .
 2. V novo ponúknutej zmene zadajte jej názov, čas od-do a ďalšie preferencie. Každá zmena musí mať svoju skratku.
 3. Zmeny uložte.

Najčastejšie budete jednotlivé zmeny používať v agende Plán zmien, v ktorej vytvárate plán pre jednotlivé osoby na nasledujúce mesiace.

Ak sa plán smien pre niektoré osoby opakuje alebo je vždy vopred daný, odporúčame pre takú osobu vytvoriť vlastný Plánovač zmien.

Hranice nadčasu

Toto pole je možné využiť, ak nechceme, aby sa každá minúta po zmene započítavala do Náhradného voľna.

Príklad:

 • Užívateľ odpracuje v pondelok 8:01 hodín práce, v utorok 8:02 v stredu 8:03. Vo štvrtok odpracoval 8:15 hodín.
 • Hranicu si stanovíme na 00:10 minút.
 • Čo znamená, že od pondelka do stredy bude náhradné voľno 00:00.
 • Vo štvrtok bude náhradné voľno 00:15, v prípade že zatržítko Počítať iba úsek za prekročenou hranicou nebude zaškrtnuté.
 • V prípade, že bude zaškrtnuté, hodnota náhradného voľna sa bude počítať až po stanovenej hranici, teda 00:05.

Zmeny s voliteľnou pracovnou dobou

V rozšírenom nastavení je možné stanoviť Základnú pracovnú dobu a Voliteľnú pracovnú dobu, ktorá určuje pružné rozvrhnutie zmeny. Naplánovaná zmena je tak v agende Dochádzka znázornená plnou čiarou (Základná pracovná doba) a perušovanou čiarou (Voliteľná pracovná doba).

Pružná pracovná doba je primárne vytvorená pre zmeny v kancelárii alebo na úradoch, kde sa očakáva odpracovanie 8 hodín, ktoré nemusí mať pevný začiatok a koniec pracovného času. V tomto prípade má zamestnanec stanovený čas, kedy musí byť v práci, a zvyšok pracovného času je pružný. Je teda na zamestnancovi, ako danú zmenu odpracuje.

Príklad:

Zamestnanec má za deň odpracovať 8 hodín.

 • Má stanovené, že od 10 do 14 musí byť v práci prítomný (Základný pracovný čas).
 • Voliteľnú pracovnú dobu má stanovenú od 6 do 18.
 • Znamená to, že zamestnanec má stanovené, kedy presne musí byť v práci a je čisto na ňom, či príde o 6. hodine a odíde o 14. hodine alebo či príde o 10. hodine a odíde o 18. hodine.

Všetkým užívateľom, ktorým sa plánuje pružná zmena, je potrebné zakliknúť možnosť v agende Personalistika na karte 5 Dochádzka v tabuľke dovoleniek: Dovolenka - odprac. dobu pre nárok počítať na mesačnej báze.