Stráženie limitov aktivít

Ako môžem nastaviť stráženie odpracovania 300 hod pri DPP? Aby nešlo vložiť viac ako 3 Sickdays? Vie GIRITON poslať napr. mail o blížiacom sa limite odpracovaných hodín? Áno, GIRITON vie sledovať kumulatívnu hodnotu vybranej aktivity (napr. Práca celkom) v zadanom období (napr. rok alebo kvartál) a pri prekročení nastavenej hranice vykonať nastavenú akciu, popr. zakázať ďalšie vkladanie.

Nová aktivita, ktorú majú limity strážiť

Vytvorenie aktivity napr. Sickday:

 1. Menu užívateľ (vaše meno vľavo hore) - Dochádzka - Dochádzkové aktivity pridajte novú pracovnú aktivitu tlačidlom Pridať.
 2. Z ponúkaného zoznamu vyberte Vlastná aktivita, tú si pomenujte napr. Sickday a potvrďte tlačidlom Vybrať.
 3. Na karte 3 Ostatné zaškrtnite voľbu Pracovný čas (čas strávený touto aktivitou sa bude počítať do celkovej odpracovanej doby). Zmeny uložte.

POZNÁMKA: Pridanie novej dochádzkové aktivity môže mať vplyv na počítanie dovolenky a náhradného voľna. Viac informácií ohľadom tejto problematiky nájdete v článku tu.

Nastavenie limitu, po ktorého presiahnutí nejde vložiť ďalšiu dochádzku

Napríklad chcete, aby do Dochádzky nešlo vložiť viac ako 3 Sickdaye za rok.

Povedzme, že už máte vytvorenú aktivitu Sickday.

 1. Menu užívateľ - Dochádzka - Dochádzkové aktivity stlačte tlačidlo Šablóny a vyberte Zostávajúca hodnota.
 2. Otvorí sa dialógové okno, ktoré vyplníte podľa obrázkového návodu.
 3. Po uložení sa v dochádzkových aktivitách sa vytvorí viac položiek pod týmto názvom, nijako ich nemeňte ani nemažte. V agende Dochádzka v sumách už uvidíte novú položku. Rovnako tak aj v Personalistike na karte 5 Dochádzka
 4. Jedna z dochádzkových aktivít má v názve Východzia hodnota (napr. Zostávajúce Sickday - Východzia hodnota). Tu na karte 4 Ostatné môžete plošne zmeniť danú hodnotu, pokiaľ dôjde k nejakým interným úpravám. Jednotlivcom môžete zmeniť nárok v agende Personalistika - karta 5 Dochádzka.

POZOR: Ak by ste chceli strážiť limit práce na DPP alebo iný časový údaj, je potrebné do Predvolenej hodnoty zvoliť formát napr. 300:00.

Nastavenie notifikácie o prekročení požadovaného limitu

Napríklad chcete, aby ste dostali e-mail v prípade, že používateľ na DPČ prekročí 300 odpracovaných hodín.

Povedzme, že podľa predchádzajúceho návodu máte vytvorenú aktivitu Zostávajúca práce DPČ.

 1. V Menu užívateľ - Správa - Plánované úlohy stlačte tlačidlo +Pridať. 
 2. Z ponúkaného zoznamu vyberte položku Informuj o hodnote aktivity a pridajte ju tlačidlom Vybrať
 3. Kliknite na novo pridanú úlohu a na karte 1 Plánované akcie si ju premenujte, ďalej vyplňte adresy príjemcov, kam sa majú upozornenia odosielať. E-maily môžete oddeľovať čiarkou. 
 4. V poli kontrolovaná aktivita vyberte aktivitu Zostávajúce práce DPČ. 
 5. V položke Typ porovnania zvoľte < a do poľa Porovnať s vpíšte 00:01.
 6. Zátržítko Kontrolovať mesačnú hodnotu nechajte zapnuté. Na karte 2 Platí iba pre potom môžete špecifikovať, na koho sa táto úloha vzťahuje.

V tomto nastavení sa odošle e-mail na vybrané adresy, pokiaľ užívateľ bude mať vyčerpaný limit Zostávajúcej práce DPČ - inými slovami odpracuje za celý rok 299:59.

POZOR: Ak by išlo o iný ako časový údaj, napr. hodnotu Sickday, bolo by tu len 0.