Stráženie limitov aktivít

Ako môžem nastaviť stráženie odpracovania 300 hod pri DPP? Aby nešlo vložiť viac ako 3 Sickdays? Vie GIRITON poslať napr. mail o blížiacom sa limite odpracovaných hodín? Áno, GIRITON vie sledovať kumulatívnu hodnotu vybranej aktivity (napr. Práca celkom) v zadanom období (napr. rok alebo kvartál) a pri prekročení nastavenej hranice vykonať nastavenú akciu, popr. zakázať ďalšie vkladanie.

Nová aktivita, ktorú majú limity strážiť

Vytvorenie aktivity napr. Sickday:

1. V Menu užívateľ (vaše meno vľavo hore) - Dochádzka - Dochádzkové aktivity pridajte novú pracovnú aktivitu tlačidlom Pridať.
2. Z ponúkaného zoznamu vyberte Vlastná aktivita, tú si pomenujte napr. Sickday a potvrďte tlačidlom Vybrať.
3. Na karte 3 Ostatné zaškrtnite voľbu Pracovný čas (čas strávený touto aktivitou sa bude počítať do celkovej odpracovanej doby). Zmeny uložte.

Nastavenie limitu, po ktorého presiahnutí nejde vložiť ďalšiu dochádzku

Napríklad chcete, aby do Dochádzky nešlo vložiť viac ako 3 Sickdaye za rok.
Povedzme, že už máte vytvorenú aktivitu Sickday.

1. V Menu užívateľ - Dochádzka - Dochádzkové aktivity stlačte tlačidlo Šablóny a vyberte Zostávajúca hodnota.
2. Otvorí sa dialógové okno, ktoré vyplníte podľa obrázkového návodu.
3. Po uložení sa v dochádzkových aktivitách sa vytvorí viac položiek pod týmto názvom, nijako ich nemeňte ani nemažte. V agende Dochádzka v sumách už uvidíte novú položku. Rovnako tak aj v Personalistike na karte 5 Dochádzka
4. Jedna z dochádzkových aktivít má v názve Východzia hodnota (napr. Zostávajúce Sickday - Východzia hodnota). Tu na karte 4 Ostatné môžete plošne zmeniť danú hodnotu, pokiaľ dôjde k nejakým interným úpravám. Jednotlivcom môžete zmeniť nárok v agende Personalistika - karta 5 Dochádzka.
Pozor! Ak by ste chceli strážiť limit práce na DPP alebo iný časový údaj, je potrebné do Predvolenej hodnoty zvoliť formát napr. 300:00.

Nastavenie notifikácie o prekročení požadovaného limitu

Napríklad chcete, aby ste dostali e-mail v prípade, že používateľ na DPČ prekročí 300 odpracovaných hodín.
Povedzme, že podľa predchádzajúceho návodu máte vytvorenú aktivitu Zostávajúca práce DPČ.

1. V Menu užívateľ - Správa - Plánované úlohy stlačte tlačidlo +Pridať. 

2. Z ponúkaného zoznamu vyberte položku Informuj o hodnote aktivity a pridajte ju tlačidlom Vybrať
3. Kliknite na novo pridanú úlohu a na karte 1 Plánované akcie si ju premenujte, ďalej vyplňte adresy príjemcov, kam sa majú upozornenia odosielať. E-maily môžete oddeľovať čiarkou. 
4. V poli kontrolovaná aktivita vyberte aktivitu Zostávajúce práce DPČ. 
5. V položke Typ porovnania zvoľte < a do poľa Porovnať s vpíšte 00:01.
V tomto nastavení sa odošle e-mail na vybrané adresy, pokiaľ užívateľ bude mať vyčerpaný limit Zostávajúcej práce DPČ - inými slovami odpracuje za celý rok 299:59.
6. Zátržítko Kontrolovať mesačnú hodnotu nechajte zapnuté. Na karte 2 Platí iba pre potom môžete špecifikovať, na koho sa táto úloha vzťahuje.

Pozor! Ak by išlo o iný ako časový údaj, napr. hodnotu Sickday, bolo by tu len 0.