Dochádzkové aktivity

Všetko, čo sa v systéme eviduje (Práca, Home Office, Lekár, ..) a počíta (Nadčas, Zostávajúca dovolenka, Fond pracovného času, ..) sa nazýva Dochádzkové aktivity .

Keďže má väčšina spoločností vlastný spôsob výpočtu nadčasov, zaokrúhľovania dochádzky a mnohé ďalšie špecifiká, je možné v GIRITONe tieto aktivity priebežne meniť a upravovať. Nastavenie Dochádzkových aktivít je možné nájsť v Menu užívateľ (Vaše meno vľavo hore) - Dochádzka - Dochádzkové aktivity.

Obvykle pre začiatok bohato stačia predvolené aktivity, ktoré sú v systéme vytvorené automaticky po založení účtu. S nimi je možné dochádzku naplno používať a pokiaľ sa objavia požiadavky na ďalšie špecifiká, prosím, informujte nás v GIRITONE a my vám všetko radi nastavíme.

Rovnako tak sme schopní nastavovať parametre jednotlivých aktivít, teda napr. či sa daná aktivita počíta do celkovej odpracovanej doby, či sa za aktivitu počíta stravenka, či sa má aktivita ponúkať na tabletoch a mobilných telefónoch alebo aj spôsob, akým sa aktivita vlastne bude počítať do výsledkov.

Vytvorenie novej dochádzkové aktivity:

1.Menu užívateľ (vaše meno vľavo hore) - Dochádzka - Dochádzkové aktivity pridajte novú aktivitu tlačidlom Pridať.
2. Z ponúkaného zoznamu vyberte Vlastná aktivita, tú si pomenujeme napr. Homeoffice  a potvrďte tlačidlom Vybrať.
3. Na karte 3 Ostatné vyberte, či sa jedná o aktivitu počítanú do pracovného času, či sa za ňu majú počítať stravné lístky a pod. Zmeny uložte.

Vplyv novej aktivity na výpočet Dovolenky:

Dovolenka musí zohľadňovať všetky "pracovné" aktivity aj prekážky. Ak máte nejaké aktivity na mieru, treba skontrolovať, či s nimi výpočet Dovolenky kalkuluje.

Ak je vytvorená nová aktivita, je potrebné ju zahrnúť do skupiny "pracovné aktivity" alebo "prekážky" pre správny výpočet Dovolenky.

  • Pokiaľ je nová aktivita braná ako odpracovaná doba, pridajte ju v Menu užívateľ (Vaše meno vľavo hore)Dochádzka - Dochádzkové aktivity - aktivita Dovolenka - odprac. doba pre nárok na dov. - karta 4 Ostatné do Sledovaných aktivít.