2N Access Commander

Ak chcete prepojiť Dochádzku Giriton s 2N interkomom priamo, teda bez použitia Access Commanderu, postupujte podľa  návodu tu. Pre synchronizáciu GIRITONu s 2N Access Commanderom postupujte podľa tohto návodu.

2N Access Commander je ústredňa systému 2N, pomocou ktorej je možné v rámci spoločnosti spravovať väčšie množstvo elektronicky odomykateľných dverových zámkov a 2N jednotiek, nastavovať jednotlivým užívateľom oprávnenie prístupu do vybraných zón, evidovať ich pohyb po budove a tak ďalej.

Dochádzka GIRITON umožňuje napojenie na ústredňu 2N Access Commander. Systémy si medzi sebou môžu synchronizovať zoznamy užívateľov, takže napríklad po tom, čo novú osobu založíte v GIRITONe, objaví sa automaticky v 2N Access Commanderi. Synchronizujú sa aj dáta o čipovaní a priechody jednotlivými dverami. Môžete napríklad nastaviť, že odpípnutím a priechodom vybranou 2N čítačkou sa do GIRITONu vloží osobe Príchod, odpípnutím na inej 2N čítačke zase odchod.

1. Príprava

Váš 2N Access Commander pravdepodobne beží vo vnútri vašej vnútropodnikovej siete a nie je verejne dostupný z internetu. Aby sa mohol Giriton spojiť s vašim 2N Access Commanderom, použijeme aplikáciu Proxy Agent, ktorá slúži na preposielanie dát medzi 2N Access Commanderom a Giritonom. Na niektorom PC vo vašej vnútropodnikovej sieti nainštalujte a spustite aplikáciu Proxy Agent.

2. Získajte administratívny login do 2N Access Commanderu

Dochádzka GIRITON sa pri komunikácii s 2N Access Commanderom overuje loginom a heslom. Pre nastavenie synchronizácie teda budete potrebovať login a heslo k 2N Access Commanderu. Buď môžete použiť administratívny "admin" login, ktorým sa k 2N Access Commanderu prihlasuje administrátor, alebo v 2N Access Commanderi v sekcii "Users" pridajte nového užívateľa, zapnite "Create login credentials", vyplňte (svoj) email, login a heslo. Otvorte novo pridaného užívateľa, tlačidlom "Generate new password" si zašlite heslo na svoj email a v sekcii Authorization zapnite všetky položky.

3. V Dochádzke GIRITON zapnite synchronizáciu s 2N Access Commander

Vo webovej aplikácii Giriton choďte do agendy Menu užívateľ -> Správa -> Plánované úlohy, kliknite na +Pridať a vyberte "Synchronizácia s 2N Access Commander".

Zvoľte ProxyAgent z bodu 1), cez ktorý sa Giriton spojí s 2N Access Commanderom. Ďalej do poľa Login a Heslo vyplňte prihlasovacie údaje vytvorené v bode 2). Do poľa Adresa vyplňte URL adresu vo formáte   https://1.2.3.4 , na ktorej beží 2N Access Commander. Zadaná IP adresa bude tzv. vnútorné/privátne, teda napríklad 192.168.xx Na tejto adrese bude 2N Access Commander očakávať vybraný ProxyAgent. Ak PC s ProxyAgentom nedôveruje HTTPS certifikátu z 2N Access Commanderu, zapnite tiež voľbu "Ignorovať HTTPS chyby". Klikom na Pridať sa prevedie spojenie s daným 2N Access Commanderom.

Po úspešnom vložení 2N Access Commandera môžete na karte "2 Ostatné" nastaviť, ktorá dochádzková aktivita sa má vložiť užívateľovi pri použití vybranej 2N čítačky. Pre vstupnú čítačku by ste napríklad typicky nastavili Práce-Start, teda Príchod.

Voľbami Synchronizovať používateľa a Synchronizovať dochádzku potom kontrolujete, ktoré informácie sa majú automaticky synchronizovať.