2N samostatná čítačka

Ak používate pre správu viacerých zariadení ústredňu 2N Access Commander, postupujte podľa  návodu tu. Pre synchronizáciu GIRITONu so samostatnými čítačkami 2N, bez ústredne 2N Access Commander, postupujte podľa tohto návodu.

1. Príprava

Váš 2N interkom pravdepodobne beží vo vnútri vašej vnútropodnikovej siete a nie je verejne dostupný z internetu. Aby sa mohol Giriton spojiť s vašim 2N interkomom, použijeme aplikáciu Proxy Agent, ktorá slúži na preposielanie dát medzi 2N interkomom a Giritonom. Na niektorom PC vo vašej vnútropodnikovej sieti nainštalujte a spustite aplikáciu Proxy Agent .

2. Vytvorte login do samostatnej čítačky 2N

Prihláste sa do webového rozhrania danej čítačky 2N.

V sekcii Services - HTTP API sa uistite, že je zapnutá položka  Logging API, pole  Connection type  je  Secure TLS  a v poli  Authentication  je  Digest. Na karte Account 1 (popr. najbližší ďalší, ktorý je voľný) následne zapnite Account Enabled, vyplňte Username a Password, ktoré budete neskôr potrebovať. Ďalej zapnite začiarknutie v stĺpci Monitoring v riadkoch UID (Cards & Wiegand) Access a Keypad access. Tým ste povolili prihlásenie daným loginom a heslom na danú 2N čítačku a sťahovanie dát o priechodoch.

3. V Dochádzke GIRITON zapnite synchronizáciu s 2N samostatná čítačka

Vo webovej aplikácii Giriton choďte do agendy Spárované zariadenia, kliknite na +Pridať a vyberte "2N samostatná čítačka".

Zvoľte ProxyAgent z bodu 1), cez ktorý sa Giriton spojí s 2N čítačkou. Ďalej do poľa Login a Heslo vyplňte prihlasovacie údaje vytvorené v bode 2). Do poľa Adresa vyplňte URL adresu vo formáte  https://1.2.3.4 , na ktorej beží vaša 2N čítačka. Zadaná IP adresa bude tzv. vnútorné/privátne, teda napríklad 192.168.xx Na tejto adrese bude 2N čítačku očakávať vybraný ProxyAgent. Ak je všetko vyplnené správne, vytvorí sa nové spárované zariadenie pre vybranú čítačku.

Po úspešnom vložení 2N čítačky môžete na karte "2 Ostatné" nastaviť, ktorá dochádzková aktivita sa má vložiť užívateľovi ktorý použije vybranú 2N čítačku. Pre vstupnú čítačku by ste napríklad typicky nastavili Práce-Start, teda Príchod.