Export do HELIOS Orange/iNUVIO

Nastavenie exportu z Dochádzky GIRITON do Heliosu

Po prihlásení do webovej aplikácie v agende Dochádzka prepnite na požadovaný mesiac. Vpravo hore kliknite na tlačidlo Tlač, vyberte tlačovú zostavu Export HELIOS Orange/iNUVIO a ďalej kliknite na ikonu s tromi bodkami pri Nastavení exportu. Exportér môžu upraviť iba administrátori účtu. Bežný užívateľ alebo vedúci sa do jeho možností nedostane.

Ďalej pokračujte nastavením jednotlivých dochádzkových aktivít podľa preferencií, ako sa majú do Heliosu prevádzať. Viď obrázok s popisom jednotlivých možností nastavenia.

Pri pridaní ďalších položiek exportovaných z GIRITONu do Heliosu je potrebné použiť správne kódy jednotlivých položiek.V Nastavenie exportu je teda nutné použiť rovnaké čísla v stĺpci Kód, ktoré používate v Heliose pri jednotlivých mzdových zložkách v Heliose: Mzdy -> Konštanty a číselníky -> Mzdové zložky.

Pre správne spárovanie osôb v GIRITONe a Heliose je nutné mať rovnako nastavené pole Číslo užívateľa v GIRITONe v agende Personalistika a Osobné číslo v Heliose. Tieto čísla je možné do GIRITONu naimportovať z Heliosu pri úvodnom importe zamestnancov alebo ich doplniť neskôr ručne.

Export z Dochádzky GIRITON

Po prihlásení do webovej aplikácie v agende Dochádzka prepnite na požadovaný mesiac. V hornej časti kliknite na tlačidlo Tlač, vyberte tlačovú zostavu Export HELIOS Orange/iNUVIO a po dokončení operácie si stiahnite XML súbor s dátami o dochádzke.

Import dochádzky do HELIOSu

Stiahnutý súbor potom v systéme HELIOS importujete v agende Mzdy -> Výpočet mzdy -> Predspracovanie, viď nasledujúci obrázok:

Viac účtovných jednotiek v Heliose

Môže sa stať, že je v Heliose vedených viac účtovných jednotiek/firiem naraz, každá v samostatnej databázi. Pokiaľ je potreba mať v jednom firemnom účte GIRITON vedených užívateľov z týhto viacerých účtovnách jednotiek Heliosu, objaví sa problém s unikátnymi číslami užívateľov. GIRITON totiž vyžaduje, aby číslo užívateľa bolo vždy unikátne, zatiaľ čo v každej účtovnej jednotke Heliosu je užívateľ s číslom napr. 001. Nie je možné tak mať v GIRITONe dvoch rôznych užívateľov (z každej účtovnej jednotky Heliosu jedného) s číslom 001.

Toto je možné obísť tým, že čísla užívateľov v GIRITONe budú mať prefix, ktorý sa líši pre každú účtovnú jednotku Heliosu. Teda napr. máme v Heliose dve účtovné jednotky pre firmu A a pre firmu B. V každej existuje užívateľ s číslom 001. Tak budú títo užívatelia v GIRITONe vedení s číslom užívateľa A001, resp. B001 (prefix si môžete zvoliť ľubovoľný, ale všetky by mali mať rovnaký počet znakov). Pri exporte podkladov pre mzdy z GIRITONu do Heliosu je potom potrebné tento prefix z čísla užívateľa odstrániť. To dokáže exportér spraviť automaticky. Nastavenie toho, čo sa má pri exporte z čísla užívateľa odstrániť, je k dispozícii v nastavení daného exportéru.

Automatický prenos Personalistiky, Plánu zmien a Projektov z HELIOSu

Helios Orange/iNUVIO vyvinul plugin, ktorý dokáže do GIRITONu synchronizovať Personalistiku, Plán zmien a Zákazky/Projekty. Teda priamo v Heliose sa pridá tlačítko na odoslanie aktuálnych dát do GIRITONu, takže napríklad pri založení novej osoby alebo zákazky/projektu v Heliose nebude nutné zakladať rovnaký záznam ručne aj v GIRITONe. Viac info o tomto plugine môžete nájsť na tomto odkaze, prípadne u svojho Helios konzuľtanta.