Import Plánovačov zmien

Menu Používateľ - Správa - Import dát je  možné vykonať import Plánovačov zmien. To znamená, že je možné hromadne importovať tzv. zmenné rozvrhy, teda kto má ktorý deň v týždni mať akú zmenu.

Dáta vo formáte Excel musia mať štruktúru zodpovedajúcu tejto ukážke. Po importe budú v GIRITONe upravené Plánovače zmien jednotlivých osôb a zmena sa tak prejaví do plánu zmien aktuálneho mesiaca. Spätne sa zmena neprejaví.